371
MAYIS-HAZİRAN 2013
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

  • Kadıovacık
    Ülkü İnceköse, Selim Sarp Tunçoku, Tonguç Akış
    Yazar sırası ile, Öğr. Gör. Dr. / Doç. Dr. / Öğr. Gör. Dr., İYTE Mimarlık BölümüKÜNYE

MİMARLIK'tan

N.Müge Cengizkan

Ülkenin kent ve mimarlık gündemi, temposunu düşürmeden, yeni projeler, yasal düzenlemeler ve fikirlerle tartışma yoğunluğu düzeyini koruyor. Sadece bu sayıya aldığımız tartışma konularını şöyle bir dizelim:

TBMM’ye gelmek üzere olan Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Yasa Tasarısı: Özellikle Milli Parklar için tehlikeli düzenlemeler içeren, turizm sektörünü canlandırmak üzere, doğal alanlar üzerindeki yatırımların önündeki engellerin kaldırılması amacını güden bir yasal düzenleme.

Modern Mimarlık ürünü yapı, yerleşke ve alanların gerçekçi yaşam biçimleri kazandırılarak korunması konusu (ki bu sayıda bir dosya konusu olarak ele alıyoruz): Mimarlarının uygulama sürecine dahil edilmediği İstanbul AKM Binası dönüşümü; ‘depreme karşı güçlendirme’ adı altında, “kullanıcı ve evsahiplerinden” bağımsız biçimde hayata geçirilen ve binanın ana tasarım kararlarını etkileyen MSGSÜ, yani Akademi binası tadilatı; dergide kaç sayıdır ele aldığımız, yerine eski Topçu Kışlası rekonstrüksiyonu dikilmek istenen Taksim Gezi Parkı’nın ortadan kaldırılması projesi; güçlü kamuoyu muhalefetine rağmen, yerine yapılacak AVM’nin en üst katına ‘taşınıp’ ‘yeniden kurulacak’ Emek Sineması… Modern Mimarlık ürünlerinin ‘korunmama’ öykülerini daha saymak mümkün...

Geçtiğimiz yılın sonlarında kabul edilen Büyükşehir Kanunu: Kanunda en göze çarpan şey, kırsal alanların planlanmasında, köylerde ve meralarda yapılaşmayı teşvik konusunda gösterilen sistematik çaba.

İstanbul’un aday olduğu 2020 Olimpiyatları için hazırlanan (tasarlanan değil!) spor tesisleri: Bu projeler için ortaya atılan düşüncelerin render’ları demek daha doğru olur herhalde, ama biz yine de iyi niyetli bir başlangıç girişimi olarak bakalım. Tokyo, Madrid ve İstanbul için nihai karar Eylül 2013’te verilmiş olacak. Nihai kararı verecek olan İzleme Komitesi geldiğinde, “tesis” ve “altyapı”, dikkat alınacak olan 14 değerlendirme ölçütü başlığından yalnızca 2’si.

Bu sayıda gündeme getirdiğimiz konuların özeti şu: “İnşaat ya Resulullah” mottosu her konuda devrede. Kuşkusuz derginin sayfaları bu ölçekteki konuları değerlendirmek için sınırlı. Yine de köylerden olimpiyat yerleşkelerine, modern mimarlık ürünlerinin ve doğal alanların korunmasından yasal düzenlemelere, ülkenin kent ve mimarlık gündemine ilişkin tartışmalar, bu sayıda okuyucuları bekliyor.

Bu icerik 4968 defa görüntülenmiştir.