396
TEMMUZ-AĞUSTOS 2017
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

YAYINLARKÜNYE
YAYINLAR

POSTMODERN COĞRAFYALAR

Edward W. Soja, Nisan 2017, (çev.) Yunus Çetin, Sel Yayıncılık, İstanbul, Türkçe, 352 sayfa.

Edward W. Soja tarafından kaleme alınan, özgün adı Postmodern Geographies: The Reassertion of Space in Critical Social Theory olan kitap Postmodern Coğrafyalar: Eleştirel Toplumsal Teoride Mekânın Yeniden İleri Sürülmesi adıyla Türkçeye kazandırıldı. Kitabın tanıtım metni şu şekilde: “Toplumsal bilimlerde ‘mekân’ uzun süre tarihselciliğin gölgesinde kaldı. Düşünürler hep tarihsel olana, süreçlere odaklanıp mekânı yapay, ampirik düşünceye ve diyalektiğe aykırı görürken coğrafyacılar da kendi disiplinlerine saplanıp kaldılar. Postmodern Coğrafyalar’da Edward W. Soja, mekânın eleştirel teoride yeniden boy gösterme sürecini ele alarak, bu süreçteki tartışmaları gözler önüne seriyor. Foucault ve Lefebvre’den Giddens ve castells’e dek yirminci yüzyılın pek çok düşünürünün coğrafya ve kent planlamasına bakışını inceleyen Soja, postmodern dönemin coğrafi veçhesine odaklanarak tarihi mutlaklaştırıp coğrafyayı geri plana iten yaklaşımların kapsamlı bir eleştirisini yapıyor ve eleştirel toplumsal teoriyi mekânı içerecek bir kapasiteyle donatıyor.”

Bu icerik 2440 defa görüntülenmiştir.