396
TEMMUZ-AĞUSTOS 2017
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

YAYINLARKÜNYE
MİMARLIK DÜNYASINDAN

IX. MİMARLIK VE EĞİTİM KURULTAYI’NA ÇAĞRI

Mimarlık eğitiminin sorularını tartışmak ve geleceğini sorgulamak adına Mimarlar Odası ve Türkiye’deki eğitim kurumlarının işbirliğiyle düzenlenen Mimarlık ve Eğitim Kurultaylarının dokuzuncusu “Türkiye Mimarlık ve Eğitim Politikaları” teması çerçevesinde 16-17 Kasım 2017 tarihinde, Ankara’da ODTÜ Mimarlık Fakültesi’nde düzenleniyor. Kurultayla ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için www.mo.org.tr/mek adresi ziyaret edilebilir. TMMOB Mimarlar Odası Genel Başkanı Eyüp Muhcu ile evsahibi ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı ve aynı zamanda Kurultay Başkanı olan Güven Arif Sargın tarafından kaleme alınan Kurultayın çağrı metni şu şekilde: “İçine düşürüldüğümüz, demokratik yaşam alanlarımızı günbegün örseleyen ulusal ve uluslararası koşullar ve genel siyasi iklimin yarattığı toplumsal hezeyana karşın, Mimarlık ve Eğitim Kurultayı gibi önemli bir etkinliği düzenlemekten, umudumuzu, mesleğimiz ve akademya adına tazelemekten büyük bir onur duyuyoruz. Ümit ederiz ki, iki gün sürecek ve Türkiye mimarlığını tüm veçheleriyle tartışmaya açacak bu süreçte, “eleştirel akıl” her zaman olduğu gibi galebe çalar ve arzu duyduğumuz diyalog ve müzakere geleneğini Mimarlar Odası ve mimarlık okullarımız marifetiyle sürdürebiliriz. Her ölçekte toplumsal sözleşmelerin yerle yeksan eylendiği, özneler arası uzlaşmayı toplumsal barış ve varsıllık için öncelikli gören demokratik teamüllerin yok sayıldığı, kısaca açık toplum tahayyüllerinden uzaklaştığımız bu dönemde, diyalog ve müzakere ortamlarına çok daha fazla gereksinim duyduğumuzu biliyoruz.

Toplumsal sorumluluk bağlamında, yapılı çevrenin kalitesinin artırılmasına yönelik konuları değerlendirmek, toplumla birlikte mimarlığı tartışabilmek, “Mimarlık ve Toplum” ilişkisinin yeniden yorumlanmasını sağlamak kurultayların önemli konuları arasında olmuştur. Türkiye’nin tarihsel birikimlerine yakışır ve çağın gereklerini yerine getiren bir yapılı çevre ile kentsel ortamlara kavuşabilmesi için benimsenmesi öngörülen temel ilkeleri içeren “Türkiye Mimarlık Politikası” metni kurultaylar sürecinin bir kazanımı olarak kamuoyuna sunulmuştu.

Bir önceki Mimarlık ve Eğitim Kurultayı’nda ise, ilk üç kurultayın birikim ve deneyiminden yola çıkarak, mimarlık mesleği ve eğitimiyle ilgili güncel konular ele alınmış; özellikle, son dönem gelişmelere başat küresel ölçekli tehdit ve kimi olumlu gelişmelerin eş-zamanlı okumaları yapılmıştı. Dokuzuncusunu gerçekleştireceğimiz kurultayda, Türkiye mimarlık ve eğitimi politikalarının güncellenmesi yönünde bir irade oluşmuştur. Mimarlık ve eğitimin bir anlamda anayasası, yol haritası olarak addedebileceğimiz “Türkiye Mimarlık Politikası” belgesinin gözden geçirilip, güncel tehdit ve potansiyellerin gölgesi/ışığı altında bir kez daha kaleme alınmasının, “Türkiye Mimarlık Eğitimi Politikası” oluşturulması doğrultusunda çalışmalar yürütülmesinin yerinde ve öncelikli bir mesele olduğuna inanıyoruz.

Bu baptan bakıldığında, Kasım 2017 tarihinde gerçekleştireceğimiz ODTÜ toplantısında yükümüzün bir hayli kıymetli ancak meşakkatli olduğunun da altını çizmemiz gerekiyor. Her şeye rağmen, gücünü emeğinden alan biz meslek insanlarının, çağcıl, demokratik, egaliteryan ve özgürleştirici metinler üreteceğini ve toplumsal faydayı öncelikli gören tahayyüllerinden ödün vermeyeceğini biliyoruz.

Kurultay çalışmalarında katılımcılığın artırılmasını önemsiyoruz ve katkı koymanızı bekliyoruz. Kurultayın teması çerçevesinde oluşturulan çalışma grupları toplantılarında yapılan değerlendirmeler, belgeler ile tüm Kurultay süreci www.mo.org.tr/mek adresinden takip edilebilecektir.

Başarılı bir Kurultay süreci geçirmemiz dileğiyle hepinizi saygıyla selamlıyoruz.”

Bu icerik 1479 defa görüntülenmiştir.