361
EYLÜL-EKİM 2011
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

YAYINLARKÜNYE
MİMARLIK DÜNYASINDAN

Meslek Odalarının “Özerk ve Kamusal” Kimliğini Yok Sayan Kanun Hükmünde Kararname Resmî Gazete’de Yayımlandı

“Kamu ve toplum yararına” çalışmalarını sürdüren meslek Odalarına karşı, son yıllarda, iktidar ve kimi çevreler, “işlevsizleştirme, etkisizleştirme, sindirme ve tasfiye” çabalarını sistematik biçimde sürdürüyorlar. 4 Temmuz 2011 tarihinde çıkarılan 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na verilen yetkiler, Odaların “özerk ve kamusal kimliğini” yok sayan düzenlemeler, aynı sürecin devamı olarak gündeme getiriliyor. Odaların demokratik ve mesleki haklarını kullanmasına tahammülsüzlüğün asıl nedeninin, akarsular, göller, kıyılar, su havzaları, ormanlar, tarım arazileri gibi doğal kaynakların; kamu arazileri, okullar, hastaneler, devlet binaları gibi kamusal varlıkların; kent meydanları, dokusu, donatı alanları ve tarihî yapılar gibi kentsel değerlerin yağmalanmasının yanı sıra, bin yıldır yaşanan mahalleler, yerleşik kültürler ve sosyal dokuların yok edilmesi karşısında bu değerleri, kamusal hakları ve demokrasiyi savunan duyarlı kesimlerin “engel” olarak görülmesi olduğunu, kamuoyu yakından biliyor.

Bu süreçte, Anayasa’nın “eşitlik” ilkesine aykırı olarak, “yandaş” kurum ve kuruluşlara her türlü destek verilirken, çalışmalarını “kamu ve toplum yararı” doğrultusunda yürüten meslek kuruluşlarına, sendikalar ve sivil-demokratik örgütlere yönelik, demokratik hukuk devleti anlayışı ile bağdaşmayan, bu saygın kuruluşları “itibarsızlaştırmayı ve gözden düşürmeyi” amaçlayan çok yönlü girişimler söz konusu.

Uygar ülke ölçütleri ve demokrasi ile bağdaşmayan, hukuka, Anayasa’ya ve ilgili yasalara açıkça aykırı olan gelişmeler, küresel sömürü, rant ve çıkar politikalarının yaşama geçirilmesi için duyarlı tüm kesimlerin ve toplumun sindirilmesi anlamına geliyor.

Sonuç olarak, Mimarlar Odası 644 sayılı KHK’nin, yetersiz olan mesleki hakları daha da geriye götüren, ancak ve ancak “diktatoryal” rejimlerde görülebilecek nitelikleri nedeniyle yürürlükten kaldırılmasını zorunlu buluyor. Mimarlar Odası, diğer meslek odaları ile birlikte ve TMMOB koordinatörlüğünde, KHK’nin iptal edilerek bu hukuksuzluğun giderilmesi için hukuki girişimler dahil olmak üzere her alanda etkinlik ve kampanyalar düzenliyor. Mimarlar Odası, mesleki ve demokratik hakların korunması ve sağlanması, mimarlık ve kent değerlerinin korunması ve geliştirilmesi, bilimin rehberliğinde kamu ve toplum yararının gözetilmesi yönündeki çabalarını

kararlı biçimde sürdürüyor.

Bilgi için: www.mo.org.tr

Bu icerik 1377 defa görüntülenmiştir.