361
EYLÜL-EKİM 2011
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

YAYINLARKÜNYE
MİMARLIK DÜNYASINDAN

Plansız Kentleşmenin Cezası ODTÜ'ye Kesiliyor: “Yalnızca ODTÜ’lülerin değil, Ankaralıların da ODTÜ'ye ve Ormanlarına Sahip Çıkması Gerekiyor”

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı İ.Melih Gökçek'in 2008 yılında yaptığı açıklamalar üzerine çok tartışılan "Orta Doğu Teknik Üniversitesi içerisinden geçirilecek yol" konusu yeniden gündeme taşındı. Ankara Ticaret Odası (ATO) başkanı Salih Bezci, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir ve Ankara Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı (AGSD) Canip Karakuş, ODTÜ içerisinden geçirilecek yolun Eskişehir yolunu rahatlatacağı yönünde açıklamalar yaptılar. Ankara'nın kontrolsüz biçimde gelişmesi, aynı zamanda Eskişehir yolu boyunca Büyükşehir Belediyesi’nin atıl durumda bekletilen projeleri ve yine belediye tarafından uzun yıllardır tamamlanmayan metro çalışmaları, şerit sayısında dalgalanmalara ve Eskişehir yolunun yetersiz kalmasında büyük rol oynuyor. Ankara üzerine yayın yapan aynı basın organına ardı ardına demeçler vererek konuyu bilinçli biçimde gündemde tutmayı hedefleyenlerin, ODTÜ'yü "kentin gelişimini engellemekle" ve Gökçek'in ODTÜ yetkililerini “ideolojik bir tavır” içerisine girmekle suçlayan açıklamaları akıllara başka soruları getiriyor.

ODTÜ’nün imar planı çalışmaları, yerleşkenin büyüklüğü ve alan içindeki çok paydaşlı yapı nedeniyle, bu kurumları biraraya getiren toplantılar yapılarak hazırlanıyor. Gökçek geçen yıllarda yapıların ruhsatlarının bulunmamasını öne sürerek, ODTÜ’deki yapıları yıkma tehdidinde bulunmuştu. İmar planı onay kararının Belediye Meclisi ve Büyükşehir Belediyesi’nde olduğu, ancak ODTÜ arazisine, doğal sit alanları içerdiği için Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'nun onayı olmadan dokunulamayacağı ifade ediliyor. ODTÜ’nün Eymir Gölü'nü belediyeye vermesi ve ODTÜ yerleşkesinden Eskişehir yoluna paralel yeni bir yola sessiz kalması için ODTÜ sürekli sıkıştırılıyor. Eymir Gölü Ankara'daki rant taleplerinin yoğun olduğu bir bölge aynı zamanda. İmar planındaki % 40'lık düzenleme ortaklık payıyla Eymir Gölü ve çevresini ele geçirme istekleri bu taleplerde önemli rol oynuyor.

ODTÜ yolunun trafiği rahatlatmayacağını, ancak raylı toplu taşıma sistemiyle Eskişehir yolunun yoğunluğunun azaltılabileceğini belirten Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sarıaltun şunları söylüyor: "Melih Gökçek ara ara bu konuyu gündeme getirmekten hoşlanıyor sanıyorum, Ankara 16-17 yıldır bitirilemeyen metro hattının cezasını çekiyor. ODTÜ yolu kesinlikle trafiği rahatlatmaz. O bölgede bir sürü alışveriş merkezi yapıldı. Toplu taşıma sistemiyle insanların özel araçlarını evlerinde bırakıp alışveriş yapmaya gitmelerinin sağlanabilmesi gerekiyor. Eymir Gölü ve ODTÜ ormanları Ankara için vazgeçilmez. Ankara'nın o kirli havasında ODTÜ ormanları olmaksızın nefes almak imkânsız. Yalnızca ODTÜ’lülerin değil, Ankara'da yaşayan herkesin ODTÜ'ye ve ormanlarına sahip çıkması gerekiyor.”

ODTÜ'den konuya ilişkin 22 Temmuz 2011 tarihinde yapılan açıklamada, Eskişehir yoluyla Konya yolunu bağlayan ve Anadolu Bulvarı'nın devamı niteliğindeki yolun 1993 yılında Karayolları'na terkedildiği, 18 yıldır bu alanla ilgili bir çalışma yapılmamasından ODTÜ'nün sorumlu olmadığı belirtildi. Açıklamada, Çetin Emeç Bulvarı ile Angora Bulvarı'nı birbirine bağlayacak bir projenin ODTÜ'yle paylaşılmadığı belirtilerek, ODTÜ'nün "doğal ve arkeolojik sit alanları ile orman olarak tescil edilmiş alanları tahrip etmeden yapılacak tünel uygulamalarını" desteklediği ifade edildi.

ODTÜ arazisinin "ranta karşı korunması" gerektiğini düşünen bir grup imza kampanyası başlattı. Sosyal medya üzerinden başlayan "ODTÜ Yol Olmasın" imza kampanyası http://imza.la/odtu-yol-olmasin adresinden yürütülüyor. Eymir Gölü'nün "halka açılması", park yapılması ve ODTÜ içerisinden geçirilmesi planlanan yol, önümüzdeki günlerde Belediye Meclisi’nde görüşülecek. (Kaynak: Bianet.org)

Bu icerik 1435 defa görüntülenmiştir.