361
EYLÜL-EKİM 2011
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

YAYINLARKÜNYE
MİMARLIK DÜNYASINDAN

Öğrenci Fikir Projesi Yarışması: “Konutta Yeni Fikirler”

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi ile Emin Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından ortak düzenlenen yarışma kapsamında verilen proje alanı içinde, “kent, ilişkisellik, mahalle” kavramları, coğrafya ve “yer”leşme olgusu olarak “ev”in “yapı”sını nasıl şekillendirebileceği, nesne olarak “ev” ve “bireylerin yaşam biçimleri” ile nasıl ortaklıklar / ilişkiler kurabileceği, konutun yerle kurduğu ilişki, yapma alışkanlıkları, teknoloji, yapım sistemi, malzeme program gerekleri, sürdürülebilirlik, esneklik gibi konuların sorgulanması bekleniyor. Yarışmada mimarlık öğrencilerinin konuta ilişkin özgün tema ve fikirler üretmelerinin teşvik edilmesi amaçlanıyor. Seçici Kurul'da Candan Çınar, Alişan Çırakoğlu, Bünyamin Derman, Tan Kamil Gürer ve Nurbin Paker bulunuyor. Yarışmada birincilik ödülü 6.000 TL, projelerin teslimi için son tarih 2 Kasım 2011.

Bu icerik 1306 defa görüntülenmiştir.