361
EYLÜL-EKİM 2011
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

YAYINLARKÜNYE
MİMARLIK DÜNYASINDAN

2011 Uluslararası Mimarlık Bienali Antalya’da Düzenleniyor: KESİŞMELER

Mimarlar Odası Antalya Şubesi önderliğinde tüm dünyadaki mimarlık örgütlerinin desteğine açık olarak Ekim ayının son haftasında Antalya’da düzenlenecek olan Mimarlık Bienali ile, farklı kültür ve sanat alanlarının ve toplumun mimarlık ile birlikteliğinin öneminin bir kez daha vurgulanmasının yanı sıra, ülkemizdeki mimarların ve mimarlık öğrencilerinin çalışmalarını, ürünlerini ve üretimlerini Antalya kentinin farklı mekânlarında gerek birbirleri gerekse Antalyalı ile buluşturmak amaçlanıyor. Bienal, sistem dışı duruşu ile her bakımdan böylesi bir amacın gerçekleşmesine geniş anlamda ve serbestçe olanak sağlıyor. Yerelin, küreselin, kültürün, ekonominin, toplumun, sosyal hayatın çok yönlü dinamikleri; kendilerine ait izlerin fiziksel çevre, bir başka ifade ile mekân üzerinden takip edilebileceği “kesişme durumları” yaratıyor. Bu bağlamda gerek mimarlığın doğasında var olan, gerekse Türkiye ve Antalya’nın dinamik yapısından kaynaklanan “kesişmelerin” özellikle mekân üzerinden okunma potansiyeli sebebiyle bienalin teması “Kesişmeler” olarak belirlendi. Bu tema ile çeşitli sosyal yaşam ve kültürlerinin birbirleriyle olan iletişim ve beraber yaşama isteğinin mimariye, diğer sanat ve tasarım alanlarına olan etkilerinin ortaya çıkardığı eserler ile geniş bir tartışma ortamının oluşacağı öngörülüyor. Bienaldeki programlarda bu doğrultuda toplumun çok kültürlülük, sosyal yapı, ekonomik yapı, gelenek ve göreneklerimizin, insanların dil ve din farklılıklarının mimariye etkileri incelenecek ve diğer sanat dallarından yansımalarının tartışılacağı ortamlar oluşturulacak. Bu tartışmalar ve yapılacak atölyelere mimarlık ve diğer sanat ve tasarım dallarında eğitim gören tüm üniversite öğrencilerinin katılımı bekleniyor. Antalya, bu bienale gelecekte de ulusal ve uluslararası düzeyde evsahipliği yapmayı planlıyor.

Bu icerik 1204 defa görüntülenmiştir.