361
EYLÜL-EKİM 2011
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

YAYINLARKÜNYE
MİMARLIK DÜNYASINDAN

Raci Bademli İyi Uygulamalar Ödülü 2011

Şehir Plancıları Odası, "TMMOB Şehir Plancıları Odası Raci Bademli İyi Uygulamalar Ödülü" adı altında kentsel planlama/tasarım, bölgesel kalkınma ve şehircilik konularında sorun çözmeye yönelik başarılı plan ve projeler ile uygulamalara ilişkin değerlendirme ve ödüllendirme amaçlı bir yarışma düzenliyor. Yarışmanın amacı, doğrudan ya da dolaylı olarak kent ile ilgili mekânsal, sosyal, ekonomik, vb. konularda hazırlanmış veya uygulaması yapılmış plan ve projelerin önemini vurgulamak ve örnek uygulamaları ortaya çıkarmak.

Türkiye'deki başarılı ve örnek uygulamaların uluslararası ortamlarda tanıtılması amacıyla ödül kazanan plan ve projelerin, Şehir Plancıları Odası'nın üye olduğu Avrupa Şehir Plancıları Konseyi (The European Council of Spatial Planners) tarafından 2 yılda bir sadece konseye üye olan meslek Odaları tarafından düzenlenen ulusal yarışmalarda seçilen projelerin katılabildiği Avrupa Şehir ve Bölge Planlama Başarı Ödülleri (The European Urban and Regional Planning Achievement Awards) yarışmasına ve diğer benzer uluslararası yarışma, sergi, kolokyum vb. organizasyonlara gönderilmesi hedefleniyor. Proje teslimi için son tarih 30 Eylül 2011.

Bilgi için: www.spo.org.tr

Bu icerik 1227 defa görüntülenmiştir.