381
OCAK-ŞUBAT 2015
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

  • Ildırı: Yerleşilemeyen Köy
    Ela Çil, Yrd. Doç. Dr., İYTE, Mimarlık Bölümü
    F. Nurşen Kul, Yrd. Doç. Dr., İYTE, Mimari Restorasyon Bölümü

YAYINLARKÜNYE
DOSYA

Kent ve Ayrışma: BÖLÜNMÜŞ KENTLER

Kentler farklı toplulukların oluşturduğu heterojen yapılarını, homojen bir sosyal örüntü ile ortaklaştırabildikleri sürece sağlıklı yapılı çevre oluşturabiliyorlar. Bu iç barış ortamı sağlanamadığında ise kentlerdeki ayrışma, fiziksel mekânda kendini göstermeye başlıyor. Gündemin şekillendirmesiyle biraraya gelen makalelerden oluşan dosyada, Kuzey İrlanda’nın başkenti Belfast, İsrail-Filistin ikileminin en yoğun biçimde hissedildiği Batı Şeria ve “bölünmüş kent” kavramına farklı anlamlar yükleyen Berlin değerlendiriliyor.

Gizem Caner ve Fulin Bölen’in ele aldığı Belfast örneğinde, uzlaşım sağlanması güç olan etnisite, din, kültür gibi konular, kentliler tarafından verilen kararlarla kenti birçok farklı bölgeye ayırıyor. Bölünmenin sosyal nitelik taşıması, uzun yıllardan beri devam etmesinin nedeni olarak görülürken, yazarlar Belfast’ı “bölünmelerin kent üzerinde yarattığı etkinin görülebilmesi için açık bir müze” olarak değerlendiriyor ve fiziksel çevrenin dönüşümünü inceliyor.

Filistin’de Adalet için Mimarlar ve Plancılar (APJP) örgütlenmesinin kurucularından Abe Hayeem’in 2010 yılında yapmış olduğu konuşma çerçevesinde şekillenen Arif Şentek’in yazısı, odağına 2002 yılında yapımına başlanan Batı Şeria’daki duvarı almaktansa, genel anlamda kentteki ayrışmanın fiziksel mekânını hazırlayan mimarların İsrail-Filistin meselesindeki sorumluluğuna, dolayısıyla meslek etiğinin toplumsal boyutuna dikkat çekiyor.

Ayrışmış kent örneklerinin en ‘popüler’ olanı ise Berlin denebilir. Benzer nedenlerle inşa edilen birçok duvarın yıkılacağına dair umut beslenmesine neden olan Berlin Duvarı’nın yıkılışı üzerinden yirmi beş yıl geçti. “Bütün”leştirilmesinin ardından, Berlin’de Duvarın somut ve soyut izlerini takip eden Devrim Çimen, kent hafızasındaki “Berlin Duvarı” imgesinin yıkılıp yıkılmadığını ya da başka bir deyişle gerçekten yıkılmak istenip istenmediğini sorguluyor.

Bu icerik 5729 defa görüntülenmiştir.