381
OCAK-ŞUBAT 2015
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

  • Ildırı: Yerleşilemeyen Köy
    Ela Çil, Yrd. Doç. Dr., İYTE, Mimarlık Bölümü
    F. Nurşen Kul, Yrd. Doç. Dr., İYTE, Mimari Restorasyon Bölümü

YAYINLARKÜNYE
YARIŞMALAR

Çanakkale Belediyesi Sosyal Konutlar Mevkii Kentsel Yenileme

Çanakkale’nin mekânsal, kültürel, sanatsal ve doğal değerlerinin nitelikli bir biçimde geliştirilmesi amacıyla duyurulan Çanakkale Belediyesi Sosyal Konutlar Mevkii Kentsel Yenileme Ulusal Mimari Proje Yarışması, Çankaya Belediyesi tarafından serbest, ulusal ve tek kademeli olarak düzenlendi. İşlevsel, sürdürülebilir, yenilikçi, ekonomik çözümler içeren, özgün, kimlikli mekânlar oluşturarak yarışma alanının kentle bütünleşmesinin ve kentsel yaşama kazandırılmasının hedeflendiği yarışma ile, “mekânın yeniden üretimi”ni ve bu üretim sürecine kaynaklık edecek kararları kapsayacak bir tasarımın önerilmesi yarışmacılardan beklendi. Kent bütününde izlenen değişimlerden kaynaklanan baskı nedeniyle konut, ticaret, kültür gibi işlevlere dayalı eksenler üzerinden hızlı bir dönüşüm sürecinin başlayacağı öngörüsünden hareketle yarışmanın bu sözkonusu süreci disipline etmesi, farklı boyutları da içerecek biçimde tasarım ve planlama ile yönlendirmesi amaçlandı. Yarışmada 37 proje değerlendirmeye alındı, 3 ödül, 3 eşdeğer mansiyon ve 4 eşdeğer satınalma verildi.

DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ

Ülgür Gökhan (Belediye Başkanı)

Özleyiş Çetin (İmar ve Şehircilik Müdürü)

Aydın Büyüksaraç (Jeofizik Müh.)

Cumhur Aslan (Doç. Dr., Sosyolog)

Ferhat Hacıalibeyoğlu (Dr., Mimar)

ASLİ JÜRİ ÜYELERİ

Jüri Başkanı

Zekai Görgülü (Prof. Dr., Mimar-Şehir Plancısı)

Ülkü Altınoluk (Prof. Dr., Mimar)

Mustafa Zorbozan (Prof. Dr., İnşaat Mühendisi)

Abdullah Kelkit (Prof. Dr., Peyzaj Mimarı)

Yasemen Say Özer (Doç. Dr., Mimar)

YEDEK JÜRİ ÜYELERİ

Özgür Şahan Özer (Şehir Plancısı)

Kadri Faik Tetik (İnşaat Mühendisi)

Kerem Çınar (Mimar)

RAPORTÖRLER

Aynur Atan (Hrt.-Kad. Teknikeri, Çanakkale Belediyesi), Seyyide Gültekin (İnşaat Teknikeri, Çanakkale Belediyesi), Suzan Demir (İnşaat Teknikeri, Çanakkale Belediyesi) Meral Harput (Mimar, Çanakkale Belediyesi)

1. ÖDÜL

OKNUR ÇALIŞKAN mimar, MEHMET ZEYAT HATTAPOĞLU peyzaj mimarı, İBRAHİM ALP şehir plancısı, JÜLİDE ALP şehir plancısı

Danışman: Ahmet Erdem Haberdar

PROJE RAPORUNDAN

Proje ana kurgusu itibari ile ağırlık merkezinde donatı kümesini, Tuğsavul Caddesi ve Setboyu Caddesi hattında lineer ticaret koridorunu barındıran bir karma işlev projesidir. 30 Ağustos Caddesi boyunca avlulu bloklardan müteşekkil komşuluk grupları yer alır.

Projenin kent merkezine yakınlığı, yerleşik alan örüntüsünün ağırlık merkezinde yer alması, ulaşılabilirliği ve işlev çeşitliliği en önemli potansiyelleridir. İlkesel olarak proje bütününde yaya dostu bir tasarım felsefesi benimsenmiştir. […] Ticari işlev koridoru, işletilebilir ticari birim sayısına da katkı sağlayacak şekilde, zemin ve alt zemin katlarda sürekliliği olan bir alışveriş sokağı olarak planlanmıştır. Çift katmanlı "Alışveriş Sokağı" içe dönük ve yaya kullanımına ayrılmış hali ile "Çarşı" tipolojisine dönüşmüştür. […] Üretilecek yapı stoğu için, modern ve çağdaş üslubuyla klasik sosyal konut tipolojisinden ayrışan iki farklı blok tipi önerilmiştir. Alışveriş sokağı etrafında ki yapılar lineer blok tipleri iken, 30 Ağustos Caddesi komşuluğunda ki bloklar, yarı kamusal ve özel açık alan kullanımlarını barındıran avlulu bloklar olarak tasarlanmıştır.

JÜRİ RAPORUNDAN

Alanın kentle bütünleştirilmesi, bunların şemalarla ifadesi, mekânsal organizasyonun kurgulanması, Sarıçay kıyılarının değerlendirilerek proje ile bütünleştirilmesi, “çökertilmiş sokak” ile oluşturduğu ticari mekân kurgusu olumlu bulunmuştur. Bununla birlikte fazla bodrum kat kullanımı maliyet artırıcı durumu ve zemin yapısının özelliğinden dolayı olumsuz bulunmuştur. 

2. ÖDÜL

ÖZGÜR BİNGÖL mimar, İLKE BARKA mimar, TUBA BİLGİÇ mimar, MERVE ŞEN mimar, NERMİN TİRBEN peyzaj mimarı, EBRU FİRİDİN ÖZGÜR şehir plancısı

Danışman: A. Günkut BARKA

3. ÖDÜL

ADNAN AKSU mimar, TAYYİBE NUR ÇAĞLAR mimar, ZEHRA AKSU mimar, EZGİ BAŞAR mimar, NESLİNAZ AKSU mimar, İLAYDA ASAK şehir plancısı

Yardımcılar: Arif Burak Tilbe, Ayla Aydın, Ayşe Asena Aras, Cansu Mumay, Duygu Gökoğlu, Safiye Güvenç, Serkan Nurman, Zehiha Burcu Demirci

Danışman: Mehmet Zafer Kınacı

MANSİYON

UMUT İYİGÜN mimar, MURAT AKSU mimar, MEHMET ALİ YÜZER şehir plancısı, ONUR YÜZER peyzaj mimarı

Danışman: Abuzer Sarı

Yardımcılar: David Rato, Sibel Kurugül, Ceren Bek, Mert Yıldırım, Mustafa Yıldız, Hüseyin Çiğdem, Selen Karaseyfioğlu, Çağlan Çelebi

MANSİYON

BURAK MANGUT mimar, NEZAHAT MELİS ERAYDIN mimar, SİDAL ÇINAR şehir plancısı, EMİNE UZUNHASANOĞLU peyzaj mimarı

MANSİYON

SERAP GÜRSOYTRAK mimar, ÜMİT NEVZAT UĞUREL şehir plancısı, SİNEM ÖZDEDE peyzaj mimarı, YÜKSEL KONKAN inşaat mühendisi

Yardımcılar: Can Erdoğan, Selin Özgün

Danışman: F. Bozkurt Gürsoytrak

SATINALMA

NERİS SAADET PARLAK mimar, YİĞİT ACAR mimar, ASLI ARDA mimar, EMRE KAYGUSUZ şehir plancısı, TUĞYAN KEPKEP peyzaj mimarı, ORHAN METE IŞIKOĞLU inşaat mühendisi

Yardımcılar: Mert Tosun, Ensar Temizel, Zuhal Acar, Özgün Özçakır

SATINALMA

Alişan ÇIRAKOĞLU mimar, Ilgın AVCI mimar, Deniz ÇAVUŞ şehir plancısı, Eda EKİM peyzaj mimarı

Danışman: Sıdıka Gülsün Parlar

Yardımcılar: Deniz Yazıcı, Aslı İngenç, Diğdem Angın, Oya Esen, Batuhan Kumru, Altuğ Çırakoğlu

SATINALMA

ARBİL ÖTKÜNÇ mimar, SAVAŞ EKİNCİ mimar, HALİT CAN GÖRGÜLÜ mimar, NAZİRE PAPATYA SEÇKİN peyzaj mimarı, ERKAN ATAMAN şehir plancısı

Yardımcı: Işık Gürel Keskinler

Danışman: Mehmet Selim Ökten

SATINALMA

ELİF YEŞİM KÖSTEN mimar, MELİS UYSAL peyzaj mimarı, ZEYNEP GAMZE MERT şehir plancısı

Yardımcılar: Burak Sümen, Kubilay Bıyıklı, Zeynep Yiğit, Gizem Özçidem, Fatih Mehmet İpek, Burcu Saral, Ennur Bayraktar

Danışmanlar: Hatice Büşra Al, Emre Kishalı, Saliha Durgun

Bu icerik 9019 defa görüntülenmiştir.