EKİM-KASIM 2022
 
MİMARLIK
427

 
MİMARLIK'tan


Zürih Tasarım Müzesi

Mimarlık. 427 | September-October 2022

MİMARLIK DÜNYASINDAN

Kentsel Dönüşümde Kaybedilen Müşterekler ve “Sonra”ya Sorular

İstisnai Bir Aydın, Sevgili Dost Murat Balamir

Detaylar Üzerindeki Hassasiyet: Nişan Yaubyan

Popülizm ve Katılımcılık: Türkiye’de Son Dönem Deneyimleri

Hukuka Karşı Güç: Bodrum Cennet Koyu ve Gökburun

2022 IAPS Konferansı ve İklim Uğruna Yeniden Düşünülecek Kavramlar

COP26, Kültürel Miras ve İklim

Dünya Kentsel Forumu / WUF 11: Küresel Bir Buluşma

Bir Kültür Mirası Nadiresi: Ankara Tenis Kulübü

Kentsel Küratörlük: Taksim Üzerinden Katılımcı Mimarlık Modeli

İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzelbahçe Yerleşkesi Mimari Proje Yarışması

Korumanın Anlamı Üzerine Yeniden Düşünmek

Karanlık Turizmin Söylemi Bitmeyen Hafıza ve Anma Mekânları

Gaziantep için Çağdaş Bir Koruma Yaklaşımı

Erken Cumhuriyet Döneminde Çağdaş Konut Üzerine: Dr. Abdullah Cevdet ve “Medeni Mesken Buhranı”

Karadeniz Kıyılarında Bir Modern: Sümerbank Ordu-Soya Fabrikası

Yitirilen Modern Miras: Sakarya Atatürk Anıtı - Sakarya Hükümet Meydanı

YAYINLAR

Taklitler Çağında Gerçeklik: Çölde Bir Vaha


KÜNYE
KÜNYE