367
EYLÜL-EKİM 2012
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

  • Cami
    Doğan Kuban, Prof. Dr., Mimarlık Tarihçisi

YAYINLARKÜNYE
YARIŞMA

Ödemiş Belediyesi Kent Merkezi ve Yakın Çevresi

Ödemiş Belediyesi, kent merkezi ve yakın çevresinin tasarım projesini elde etmek amacıyla ulusal fikir projesi yarışması düzenledi. Yarışma kapsamında Hükümet Meydanı’nın tören alanı niteliğinin sürdürülerek yeniden düzenlenmesi, Yeni Belediye Hizmet Binası meydan düzenlemesi ve yakın parselle bütünleştiren karma işlev alanı tasarımını da kapsayan, mimarlık ve kentsel tasarım projelerinin elde edilmesi bekleniyordu. Yarışmaya 34 proje katıldı, 3 ödül ve 3 mansiyon verildi.

Yarışmada ödül alan projelerin görsellerini daha kapsamlı olarak MİMARLIK dergisi web sayfasından izleyebilirsiniz: www.mimarlikdergisi.com

 

DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ

Metin Sözen (Prof. Dr., Sanat Tarihçisi, ÇEKÜL Vakfı Başkanı)

Bekir Keskin (Elektrik Müh., Ödemiş Belediyesi Başkanı)

Ali Türer (İnşaat Müh., Ödemiş Belediyesi Teknik Danışmanı)

Mualla Akgün (Y. Mimar, Ödemiş Belediye Meclis Üyesi)

Şevket Hasırcı (İnşaat Müh., Ödemiş Belediye Meclis Üyesi)

Necati Uyar (Şehir Plancısı, Şehir Plancıları Odası Genel Başkanı)

Saliha Karaaslan (Peyzaj Mimarı, İzmir Büyükşehir Belediyesi)

 

ASLİ JÜRİ ÜYELERİ

Necdet Beşbaş (Y. Mimar)

Deniz Dokgöz (Y. Mimar)

Emel Göksu (Prof. Dr., DEÜ ŞPB Bölümü)

A. Faruk Göksu (Şehir Plancısı)

Y. Metin Keskin (Y. Mimar)

Güzin Konuk (Prof. Dr., MSGSÜ Mimarlık Fak. Dekanı)

Arzu Nuhoğlu (Peyzaj Mimarı)

 

YEDEK JÜRİ ÜYELERİ

Şebnem Gökçen Dündar (Y. Şehir Plancısı), Can Kaya (Y. Mimar),

Gülşen Özaydın (Y. Mimar- Kent Tasarımcısı), Seher Demet Yücel (Peyzaj Mimarı- Kentsel Tasarım Uzm.)

 

RAPORTÖRLER

Mehmet Er (İnşaat Müh.), Seher Gözlü (Peyzaj Mimarı), Nermin Pervan Kelesli (Mimar)

 

1. ÖDÜL

DEVRİM ÇİMEN mimar, SERTAÇ ERTEN şehir plancısı, ENİSE BURCU KARAÇİZMELİ peyzaj mimarı

Yardımcı: Arzu Eralp

JÜRİ RAPORUNDAN

Tarihî çarşı, hükümet meydanı ve yeni kent meydanı arasında oluşturulan yaya sistematiği, “dün-bugün-gelecek” ilişkisinin doğru kurgulaması başarılı bulunmuştur. Yeşil kentsel omurgayı kuvvetlendirmiş olması ve bunu tasarım alanıyla bütünleştirmesi olumlu değerlendirilmiştir. Alt ölçekte önerilen yeşil sistemin mekânsal tanımlara katkısı olumlu olup, yeşil alanlar için geliştirilen fonksiyonlar alanın yaşam kalitesini artırıcı özellikte bulunmuştur. Sert peyzaj ile yumuşak peyzaj arasındaki bağlantılar birbirini desteklemektedir. Kültür ve Sanat Merkezi, oluşturduğu alanla kente yeni bir değer kazandırmıştır. Yeni Belediye Binası’nın kent meydanına yakın gabarisini tutarak yeni bir kentsel avlu oluşturması ve bunu çok amaçlı salonla taçlandırması başarılıdır.

2. ÖDÜL

CİHAN SEVİNDİK mimar, EMRAH AKPINAR mimar, DOĞAN TÜRKKAN mimar, inşaat mühendisi, ÇAĞATAY AKYÜZ şehir plancısı, AYÇA BERBER peyzaj mimarı

Danışmanlar: Mustafa Kaan Özdoğan, Zeynep Canan Aksu, Volkan Keçeli, Aytuğ Sezmiş

JÜRİ RAPORUNDAN

Tasarım dili açısından proje cesur ve yaratıcı bulunmuştur. Projenin meydan, otopark, sosyal donatı üçlüsü, yaratılan platformun meydan ile beraber çözülmesi ve bir bütünlük kaygısı taşıması uygun bulunmuştur. Topografyanın hareketlendirilerek meydanının net olarak tanımlanması ve bu hareketten oluşan hacimlere ticari aktivitelerin yüklemesi, rasyonel bir çözüm olarak görülmüştür. Hükümet / eski kent meydanını kurgularken kullanılan biçimsel dilin, yeni kent meydanındaki öneri yapının mimari diliyle gösterdiği uyumluluk uygun bulunmuştur.

3. ÖDÜL

ONAT ÖKTEM mimar, OKAN CAN şehir plancısı, ÖZGE GÖKMEN peyzaj mimarı

Danışman: Zeynep Öktem

Yardımcılar: Esat Can Meker, Gökçeçiçek Savaşır

JÜRİ RAPORUNDAN

Şemaların çok güçlü olması ve hükümet meydanı aksı ile kuzey-güney-yeşil aksının

güçlü buluşması; tarihî kent merkezi ile kent meydanı arasında oluşturulan etkinlik aksı ve sürekliliği olumlu bulunmuştur. Kentsel aksların buluşma noktasında yer alan nirengi ögesi de başarılıdır. Tören alanının sınırları ve tasarımının net bir çözüm oluşturması olumlu bulunmuştur. Kültür ve Sanat Merkezi ve meydan bir bütün olarak kentsel omurgayı güçlendirmektedir.

1. MANSİYON

RECEP SEMİZOĞLU mimar, BARAN YARDIMCI mimar, MEHMET ZAFER ÜNAL mimar, BAŞAK TAŞ ÖZDEMİR peyzaj mimarı, FARUK ALTUN şehir plancısı

2. MANSİYON

SELAMİ DEMİRALP peyzaj mimarı, NİHAN ÖZDÖVER peyzaj mimarı, BURAK ÖZDÖVER mimar, CAN PERÇİNLER peyzaj mimarı, ARZU SERT şehir plancısı

Yardımcılar: Alican Turgay Sezer, Ergin Ünver

Danışman: Özkan Akgün

3. MANSİYON

BARIŞ EKMEKÇİ peyzaj mimarı, M. ZİYA İMREN mimar, MÜNİRE SAĞAT peyzaj mimarı, ÇİĞDEM DURUKAN şehir ve bölge plancısı

Danışman: Ufuk Cesur

Yardımcı: Yakup Koçak

 

Bu icerik 4496 defa görüntülenmiştir.