367
EYLÜL-EKİM 2012
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

  • Cami
    Doğan Kuban, Prof. Dr., Mimarlık Tarihçisi

YAYINLARKÜNYE
YAYINLAR

SELÇUKLULAR’DAN CUMHURİYETE TÜRKİYE’DE MİMARLIK / ARCHITECTURE IN TURKEY FROM THE SELJUKS TO THE REPUBLIC

Aptullah Kuran, Haziran 2012, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 788 s.

Aptullah Kuran'ın 40 yılı aşan akademik yaşamının farklı zamanlarına ait ürünleri, Çiğdem Kafescioğlu, Lucienne Thys-Şenocak ve Timur Kuran akıcı bir bütün haline getirerek derlediler. Kitapta yer alan 41 makale, aynı zamanda geniş bir coğrafyada bin yıllık bir süreç boyunca mimari geleneklerle pratiklerin oluşum ve dönüşümünü inceleyen bir tarihçinin seyir defteri. 1961 ile 1994 yılları arasında kaleme alınan makaleler, Selçuklu Anadolu’su, Osmanlı İmparatorluğu ve Cumhuriyet Türkiye’sinde mimarlık akımlarını mercek altına alıyor. Mimarlık geleneklerinin farklı toplumsal-siyasal ortamlarda yeni tarzlarla yeniden biçimlenişinin öyküsünü 500'ü aşkın çizim, plan, harita ve fotoğraf eşliğinde sunuyor. Kitapta yer alan çoğu yazı Kuran’ın araştırma kariyerinin ana temalarını oluşturan Selçuklu ve Osmanlı mimarisi üzerinde yoğunlaşıyor, aramızdan ayrılmadan önce geliştirmek istemiş olduğu perspektiflere ışık tutuyor. Kitabın editörlerinden biri olan oğlu Timur Kuran, makalelerin, yazarın daha önce yayımlanan kitaplarında savunduğu tezlerin bir uzantısı, ısrarla vurguladığı bir temanın varyasyonu ya da bir tezini güçlendirmeye yönelik ek bilgiler olarak değerlendirilebileceğini söylüyor.

Bu icerik 2373 defa görüntülenmiştir.