MART-NİSAN 2012
 
MİMARLIK
364

 
MİMARLIK'tan


MİMARLIK DÜNYASINDAN

Kentlerde Kamusal Mekânların Üretilmesi Sorunu: BAĞLAMINI YİTİREN KENTLER

Bir Düzeltme ve Akademik Yayınların Şeyleşmesi1 Üzerine Birkaç Söz

Sevgili Hocamız Sayın Prof. Kemâl Ahmet Arû’ya

Kurultay’ın Düşündürdükleri

TAKSİM MEYDANI DÜZENLEMESİ: Mesleki, Kentsel, Toplumsal Sorumlulukları Hatırlatmak

“Taksim’in Üstü Altına İniyor!”

İstanbul Kenti En Önemli Meydanını Kaybedebilir!

“YENİ TARİHÎ YAPI?”: Taksim Topçu Kışlası

TAKSİM MEYDANI VE TOPÇU KIŞLASI’NIN YENİDEN YAPIMI: Rekonstrüksiyon Tutkusu / “Hortlatılmak” İstenen Yapılar

Taksim, Ankara Atatürk Bulvarı gibi Olmasın!

Taksim Platformu: “TAKSİM HEPİMİZİN”

ŞİFRE ÇÖZÜCÜ: Yapı Kredi Bankası Bankacılık Akademisi

Kamusal Alan ve Sanat

Mustafa Sönmez ile Kentsel Rantı Tetikleyen Sosyo-Ekonomik Değişimler Üzerine: “İstanbul Belki Bundan Sonra Daha Fazla Tehdit Altında”

Batı Anadolu’nun Çok Katmanlı Köy Dokularına Bir Örnek: AKKÖY

Adana Çukurova İlçe Belediyesi Hizmet Binası ve Kültür Merkezi

Kültür Mirasının Korunmasında “Risklere Hazırlık” Kavramının Gelişimi

Rönesans’tan Modernizme Mimarlık Kuram ve Pratiğinde İdealleştirme Olgusu (1)

STADYUMLAR: Kentsel Bağlamda Spor Eksenli Dönüşüm Öğeleri

Yapılarda Savaşın Silinmeyen İzleri

Sultan II. Abdülhamit Dönemi Yapılarında İmparatoru / İmparatorluğu Temsil Eden Semboller (1)

YAYINLAR

Binaları Yiyen Adam*


KÜNYE
KÜNYE