364
MART-NİSAN 2012
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

YAYINLARKÜNYE
YAYINLAR

BİÇİM VE İŞLEV: Günümüzde Biçim ve İşlev Tartışmasının Neresindeyiz?
Hakan Anay, Ülkü Özten (derl.) Aralık 2011, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 152 s. ...
2010 İzmir Mimarlık Sergisi ve Ödülleri
Tuba Çakıroğlu Özerim, (ed.) Aralık 2011, Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yayınları, İzmir, 107 s. ...
Büyük Amerikan Şehirlerinin Ölümü ve Yaşamı
Jane Jacobs, Mayıs 2011, Metis Yayınları, İstanbul, 458 s. ...
Mekân ve Kültür
Emine Onaran İncirlioğlu, Barış Kılıçbay (derl.) Aralık 2011, Kültür Araştırmaları Derneği, Tetragon ve TÜBİTAK ortak yayını, 339 s. ...