364
MART-NİSAN 2012
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

YAYINLARKÜNYE
YAYINLAR

BİÇİM VE İŞLEV: Günümüzde Biçim ve İşlev Tartışmasının Neresindeyiz?

Hakan Anay, Ülkü Özten (derl.) Aralık 2011, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 152 s.

Kitap, Osmangazi Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, Mimarlık Kuram Kitaplığı projesinin ilk ürünüdür. Kitaplık, mimarlık kuramı alanında bir seri güncel tartışmayı hem tarihsel perspektifte ele almayı, hem de günümüze taşımayı amaçlıyor. Hikayesi, yazarlara yöneltilen “Günümüzde biçim ve işlev tartışmasının neresindeyiz?” sorusu ile başlayan kitap, mimarlığın biçim ve işlev ile olan ilişkisini yeniden gözden geçirip, konu ile ilgili klasikleşmiş mimarlık metinlerini Türkçeye kazandırırken, aynı zamanda bu ilişkiyi günümüz koşullarını dikkate alan farklı bakış açılarından yeni ve özgün yaklaşımlar ile biraraya getirmeyi hedefliyor. Kitapta, Louis H. Sullivan, Dankmar Adler, Mary McLeod’un birer makalesinin çevirisi; Hakan Anay, Ülkü Özten, Ela Çil, Deniz Güner, A. Derin İnan ve Levent Şentürk’ün özgün yazıları ile Uğur Tanyeli’nin mimarlıkta biçim ve işlev tartışması üzerine 2011 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde yaptığı bir konuşmanın metni yer alıyor.

Bu icerik 1729 defa görüntülenmiştir.