364
MART-NİSAN 2012
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

YAYINLARKÜNYE
YAYINLAR

Mekân ve Kültür

Emine Onaran İncirlioğlu, Barış Kılıçbay (derl.) Aralık 2011, Kültür Araştırmaları Derneği, Tetragon ve TÜBİTAK ortak yayını, 339 s.

Kültür Araştırmaları Derneği ve Kadir Has Üniversitesi'nin işbirliği ile 8-10 Eylül 2011 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen 6. Uluslararası Kültür Araştırmaları Mekân ve Kültür Sempozyumu'nda sunulan bildiriler bir kitapta biraraya getirildi. Sempozyumda sunulan bildiriler arasından seçilerek derlenen 40 makale, beş bölümde toplanıyor: “Bellek: Mekânla Hatırlanan, Mekânla Unutulan” başlıklı birinci bölümde yer alan makaleler mekân-bellek ilişkisine; “Bir Yerler: Mekânlar, Tebdil-i Mekânlar” bölümü geleneksel ya da özgün olarak bilinen ve yeniden-üretilen, üretildikçe de dönüştürülen mekânlara; “Bile İsteye Değişimin Mekânı” bölümü farklı tarihsel bağlamlarda çoğunlukla tepeden inme getirilen, habersiz ya da karşı çıkan kitlelere dayatılan kültürel ve mekânsal değişimlere; ve “Cinsiyet İdeolojisi ve Mekân” başlıklı son bölüm, çoğunlukla kadınların kamusal mekânı farklı biçimlerde kullanmasına odaklanıyor. Makalelerin hemen hepsinde kültür araştırmalarının temel özelliklerine işaret ediliyor, güç ve iktidar ilişkileri ise ima yollu da olsa tüm yazılarda izine rastlanabilen bir tema.

Bu icerik 1276 defa görüntülenmiştir.