MART-NİSAN 2023
 
MİMARLIK
430

 
MİMARLIK'tan


Aalto2 Müzesi

Mimarlık. 430 | March-April 2023

MİMARLIK DÜNYASINDAN

İkinci Yüzyıl, Seçim ve Depremler

Türkiye’de Konut Fiyatları Nereye Gidiyor?

2023 Pritzker Ödülü’nün Sahibi: David Chipperfield

Giriş

Depremlerin Ardından Kültürel Mirasın Geleceğine İlişkin Düşünceler

Depremin Yarattığı Yıkımla Birlikte Kültürel Mirası Düşünmek

Depremlerin Kültürel Mirasımıza Etkilerine Genel Bir Bakış

Acil ve Geçici Barınma ile Kalıcı Konut Sorunsalı Üzerine: Afet, Barınma, Bellek ve Ötesi!

Afetlere İlişkin Modern Mimarlığın Tarihi Ne Söyler?

Afet Sonrası Normalleş(tir)mek Üzerine Düşünmek

Deprem Kaynaklı Afet Riskinin Dirençli Kent Yaklaşımıyla CBS Ortamında Modellenmesine İlişkin Bir Çerçeve Önerisi

Türkiye Kentleşme ve Planlama Pratiğinde Birikenler

Antakya’nın Kültür Bileşenlerinin Miras Değerleri

Hasanpaşa’da Öncü Koruma Mücadelesi: Müze Gazhane

İzmir’de Yeni Bir Açılım: Zone Ticaret Merkezi

Demokrasi İçin Mimarlık: Hans Scharoun’u Yeniden Tanımak

YAYINLAR

Sahil Şeridinde Çağdaş Bir Sahne / Barınak: Akustik Kabuklar


KÜNYE
KÜNYE