430
MART-NİSAN 2023
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

YAYINLARKÜNYE
DOSYA: DEPREMLERLE YÜZLEŞMEK

Giriş

 

Doğa kaynaklı olaylara bağlı kayıplar uzun bir süredir gündemini oluşturmakta. 6 Şubat depremlerinin ardından mevcut fotoğrafı ortaya koymak gerçekle yüzleşebilmeyi; tehdit oluşturan yapı stokunun dayanıklılığını artırabilmek ise kaynak yaratabilmeyi gerektiriyor. Konu rant değerine el koymak olunca kaynak oluşturmaktan kaçınmayanlar, konu deprem olduğunda konut talebini karşılama vaadi ile nihai amaç olan rant doğrultusunda inşaat yapmaktan geri duramıyor. Deprem felaketlerinin ardından kentlerde doğru kaynak kullanımı ve oluşabilecek tehditlerin önceliklendirilmesi için mevcut olanın tespitinin yapılabilmesine ihtiyaç var. Tartışma düzleminin ise depremle yüzleşebilen, ayağı yere basan çözümler üzerinden oluşması önem taşıyor.

Bu çerçeveden yola çıkarak, depremin ardından kültür mirasımızın geleceğe aktarılması için koruma uygulamalarının uluslararası standartlara göre gerçekleştirilmesinin önemine dikkat çeken Zeynep Ahunbay, deprem sonrası kentsel korumanın / dokunun yerinde ayağa kaldırılabilmesinin ancak bilinçli, eşgüdüm içinde yürütülen çalışmalarla olabileceğini vurguluyor. Kültürel mirasın korunması süreçlerindeki aksaklıklara dair önde gelen soruları tartışan Koray Güler, deprem etkisiyle ağır hasar alan kültürel mirasa dair ilk izlenimleri aktarıyor. Nezih Başgelen, yıkılan ya da kısmi hasar gören tarihî eserlere ait enkazın gerekli belgelemeler yapılana kadar kendi parselleri içinde muhafaza edilmesine dikkat çekiyor. Acil barınma sonrası süreçlerde geçici ve kalıcı konut süreçlerinin birlikte değerlendirilmesine ve bütüncül bir yaklaşım geliştirilmesi gerekliliğine dikkat çeken Ali Tolga Özden, Melda Açmaz Özden, afetin acil müdahale döneminde barınmaya yönelik çalışmalara vurgu yapıyor. M. Haluk Zelef ise gerek zaman gerek coğrafya olarak uzak görünse de ilginç benzerlikler nedeniyle bugün yaşadıklarımız için de çıkarımlar yapabileceğimiz Japonya’dan bir örneği odağına alıyor. İkbal Erbaş kente şekil verenlerin kimler olduğu ve neleri normalleştirdiği soruları üzerinden yaşananlara bir nebze de olsa ışık tutuyor. Serkan Kemeç, H. Şebnem Düzgün kentsel bir ortamda risk altındaki unsurların haritalamasını yaparken 3 boyutlu görselleştirmenin, afet yönetiminde karar verme sürecinin her aşamasında görsel risk iletişimi için etkili bir araç olma konusunda büyük bir potansiyele sahip olduğuna dikkat çekiyor.

Bu icerik 568 defa görüntülenmiştir.