364
MART-NİSAN 2012
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

YAYINLARKÜNYE
MİMARLIK DÜNYASINDAN

Afet Sonrası İyileştirme için Mimarlardan Destek

Amerikan Mimarlar Enstitüsü (AIA) ve İnsanlık için Mimarlık, mimarların, toplulukların afet sonrası çalışmalarına yardımcı olmasına daha fazla müdahil olabilmeleri amacıyla savunma, eğitim ve öğretimi koordine edecek yeni bir stratejik ortaklık kurduğunu açıkladı. Yeni ortaklık, daha büyük bir gruba, çalışanlara ve halka ulaşmak için daha fazla kaynak, program ve eğitim sağlayan, her organizasyonun köklü, gönüllü afet müdahale programları üzerine inşa ediliyor. AIA CEO'su Robert Ivy, İnsanlık için Mimarlık ile kurulan bu ortaklığın mimarların eğitim ve liderlik becerileri edinmelerine yardımcı olarak, kendi toplumlarının onlara en çok ihtiyaç duyduğu zamanda, onlara anlamlı katkılarda bulunmalarını sağlayacaklarını belirtiyor. İnsanlık için Mimarlık'ın kurucularından Kate Stohr ise mimarlara en çok afet zamanında ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor ve ekliyor: "Toplumların uzun vadeli yeniden yapılanma ihtiyaçlarını karşılamak için çoğu zaman yetersiz kalınıyor. Mimarları bu toplum kuruluşlarıyla çalışmaları için eğiterek, afet sonrası hızlı müdahalelerden sonra uzun vadeli iyileşme sürecine geçişi hızlandırabiliriz.” Yeni ortaklık için gündemdeki ilk plan, yerel birimlere sunulacak bir hibe programının geliştirilmesi olacak. Program, hibe fonu üyelerinin yerel devlet kurumları ile planlama, eğitim ve afet sonrası çalışmalarına yardımcı olacak.

Bu icerik 1118 defa görüntülenmiştir.