364
MART-NİSAN 2012
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

YAYINLARKÜNYE
MİMARLIK DÜNYASINDAN

Uluslararası Solar Dekatlon Tasarım Yarışması'ndan ODTÜ'ye Ödül

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi (SSM), İslam sanatı tarihçilerinden Prof. Dr. Oleg Grabar’ı anmak üzere 8 Ocak 2012 tarihinde, Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı ve SSM Müdürü Dr. Nazan Ölçer’in evsahipliğinde bir anma toplantısı ve konferans dizisi düzenledi. “Oleg Grabar'ın Türk İslam Sanatı ve Mimari Tarihi Araştırmalarına Katkıları” başlığını taşıyan konferans dizisinde, kuruluş aşamasından itibaren SSM'nin Danışma Kurulu’nda yer alan, İslam sanat ve mimarlık tarihi alanlarında çalışan değerli bilim adamının vefatının 1. yıldönümünde, akademisyenler ve müzeciler olan eski öğrencileri, Prof. Grabar’ı verdikleri bildirilerle andılar.

Harvard Üniversitesi’ndeki Ağa Han Kürsüsü’nü Grabar’ın ardından devralan, profesörün öğrencisi ve halefi olan Gülru Necipoğlu’nun “Oleg Grabar Anısına (1929-2011)” başlıklı konuşmasıyla açılan konferans, Esin Atıl’ın “Oleg Grabar'a ithafım: Levni ve Surname”, Ülkü Ü. Bates’in “Hocam Oleg Grabar'dan Öğrendiklerim” ve Ayda Arel’in “Hocam Oleg Grabar” başlıklı konuşmalarıyla sürdü.

Konferansın ikinci bölümündeyse Grabar’ın “torunlarım” diye andığı ikinci kuşak öğrencilerinin sunumlarına yer verildi. Bu bölümün açılışını Tülay Artan, “Osmanlı Mimarisinde Anlam Üzerine Düşünceler” başlıklı konuşmasıyla yaparken, Scott Redford “Oleg Grabar ve Selçuklu Devri Sanat Tarihi”, Oya Pancaroğlu “Oleg Grabar’ın Objeler Üzerine Düşünceleri: Estetik Zevkler ve Tarihsel Çerçeve”, Çiğdem Kafesçioğlu “Oleg Grabar'ın Çalışmalarında Şehirler ve Şehirlerin Tarihi” ve Barry Wood “Süsleme Üzerine Bir Grabar-Sonrası Yorum” konulu sunumlarını gerçekleştirdi. Grabar’ın hem insani, hem de akademik yönleri üzerine konuşulan anma toplantısı, Grabar’a yapılan bir saygı duruşu oldu.

Bu icerik 1198 defa görüntülenmiştir.