364
MART-NİSAN 2012
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

YAYINLARKÜNYE
MİMARLIK DÜNYASINDAN

Yapı ve Yaşam Kongresi'nde Dönüşümün Yaşama ve Mekâna Etkileri Tartışılacak

20. yüzyılın ikinci yarısından bu yana dünyada yaşanmakta olan küreselleşmenin tetiklediği, başka bir deyişle dayattığı “dönüşüm” kongrenin ana teması olarak belirlendi. Bu olgu ve özellikle büyük kentlerde yasa ve yönetmeliklerin ihlal edilerek gerçekleştirildiği rant yaratma amaçlı yaklaşımların, doğrudan ya da dolaylı olarak mesleki, kentsel, örgütsel, teknolojik, ekolojik, ekonomik, demografik ve insan hakkı kapsamında etkilediği mimarlık mesleği “Dönüşümün Yaşama ve Mekâna Etkileri” başlığı altında irdelenecek. Öte yandan, tüm katılımcılarla birlikte gerçekleştirilecek yuvarlak masa toplantıları ile kongrede öne çıkan konuların ayrıntılı biçimde tartışılarak çözümler aranması hedefleniyor.

“Dönüşümün Yaşama ve Mekâna Etkileri” altı ana başlık kapsamında ele alınıyor: "Kentsel Dönüşüm", "Mekânsal Dönüşüm", "Mesleki ve Örgütsel Dönüşüm", "Yasaların Dönüşümü", "Sektördeki Teknolojik Dönüşüm" ve "Dönüşümün Ekolojiye Etkisi". Kongre 5-7 Nisan 2012 tarihleri arasında Bursa'da gerçekleştirilecek.

Bilgi için: www.bursamimar.org.tr

Bu icerik 1243 defa görüntülenmiştir.