421
EYLÜL-EKİM 2021
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

YAYINLARKÜNYE
YARIŞMALAR

Sağlık Çalışanlarına Şükran ve Anma Mekânı Proje Yarışması

 

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanlığı tarafından açılan, sağlık emekçilerinin, insanlığın karşılaştığı en büyük salgınlardan birisi ile mücadele sürecinde gösterdikleri insan üstü özveri karşısında toplumun duyduğu şükranı ifade etmek ve hayatını kaybeden sağlık emekçilerini anmak amacıyla düzenlenen proje yarışması sonuçlandı. Serbest, ulusal ve tek kademeli olarak açılan yarışmada 74 proje değerlendirmeye alındı, 3 ödül ve 3 eşdeğer mansiyon verildi.

DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ

Mansur Yavaş (ABB Bşk.), Bekir Ödemiş (ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Bşk.)

Sinan Adıyaman (Hekim), Ayşe Saktanber (Sosyolog), Kıymet Giray (Sanat Tarihçisi, Sanat Yazarı, Küratör, Eleştirmen), Lale Özgenel (Mimar), Burhan Alkar (Heykeltıraş)

ASLİ JÜRİ ÜYELERİ

Jüri Başkanı

Bülent Batuman (Mimar)

Funda Baş Bütüner (Peyzaj Mimarı), Erdal Duman (Sanatçı), Ersen Gürsel (Mimar), Can Kubin (Şehir Plancısı), Necla Rüzgar (Sanatçı), Zeynep Yasa Yaman (Sanat Tarihçisi)

YEDEK JÜRİ ÜYELERİ

Serkan Demir (Sanatçı), Zeynep Eraydın (Şehir Plancısı), Hatice Karaca (Peyzaj Mimarı), Ekin Pınar (Mimar)

RAPORTÖRLER

Beril Kapusuz Balcı (Mimar), Ebru Timuroğlu (Mimar), Süleyman Altın (Sanat Tarihçisi)

1. ÖDÜL

Cihan SEVİNDİK mimar, Sıddık GÜVENDİ mimar

Yardımcılar: Abdullah Kahraman, Gülcan Coşkun, Elif Sakallı, Ege Ak, Elif Nur Uluskan

Önerimiz, Türkiye’nin modern kent planlama tarihinin başladığı Ankara’da sağlık çalışanlarını anma mekânı aracılığıyla bir kentsel rehabilitasyona gidilmesidir. Sıhhiye’nin doğal birleştirici görevi gören ve biricik niteliği taşıyan İncesu Deresi izinin yeniden ortaya çıkarılarak tasarıma katılması ve dere izi ile birlikte pazar alanı ve anma mekânının organize edilmesi öngörülmüştür. Anma duvarı ve dere yatağıyla oluşturulan anma mekânı; örtü üstüyle kentsel rehabilitasyonu sağlayan yeşil alan sunarken, altında kalan mekânlarla eski işlevin çeşitlenerek kullanılmasını sağlamıştır. Sağlık çalışanları pandemi, savaş gibi toplumu derinden etkileyen olaylarda her zaman en önde bulunmuştur. Anma duvarı tasarlanırken zamansal bir dizgi düşünülmüştür. Üç farklı temadan oluşan bir bütün olarak düşünülen duvar; ilk bölümde geçmişten günümüze hayatını kaybeden sağlık çalışanları anılmıştır. Orta bölüm pandemi ile birlikte ortaya çıkan toplumsal farkındalığa dikkat çekmek ve kaybettiğimiz sağlık çalışanlarının isimlerinin yazılı olduğu anma ve şükran duvarı olarak düşünülmüştür. Son bölümde ise sağlık çalışanlarının insanlık varolduğu sürece devam edecek

mücadelelerini ve kayıplarımızın hayatlarımızda oluşturacağı boşluğu hissettiren, Abdi İpekçi Parkı’na doğru giderek şeffaflaşan ve yeşil ile bütünleşen bir duvara dönüşmektedir.

JÜRİ RAPORUNDAN

İncesu Deresi’nin iz olarak mekânsal kurgudaki belirleyici ve anma duvarını üretmesi olumlu bulunmuştur. Anıtsal bir obje üretmekle kalmayıp üç boyutlu mekânsal bir anma çerçevesi üretebilmiş olması çok olumlu bulunmuştur. Anma temasının projenin odağında yer alması ve mekânsal ifadesi olumlu görülmüştür. Önerilen “Anma Duvarı”nın kavramsal çerçeveyle uyumlu olarak değişen gerçirgenliği ve duvarın yapı taşı olan boşlukların ürettiği çoklukta birlik metaforu, duvarın geçirgen niteliğinin anma mekânı ile kentsel yaşantı arasında sürekli bir etkileşim sağlaması, anma işleviyle pazar işlevinin birbirini rahatsız etmeden ortak bir “çatı” altında var olması çok olumlu bulunmuştur. Bitki seçimi ve kullanımı, yarışma temasıyla tutarlı ve çevresel sürdürülebilirlik açısından olumlu görülmüştür. Buna karşılık, Abdi İpekçi Parkı ve Kurtuluş Parkı arasındaki sürekliliğe dair söz söylememesi olumsuz değerlendirilmiştir. Üst kotta önerilen yatay yüzeyin ağır olduğu değerlendirilmiştir. Marmara Sokak boyunca uzanan pazar yerinin anma duvarı ile ilişkisi olumsuz bulunmuştur. Yeşil çatı önerisi olumlu bulunmakla birlikte çatının aktif kullanıma açık tutulması tartışmalı bulunmuştur.

2. ÖDÜL

KUTLU İNANÇ BAL mimar, HAKAN EVKAYA mimar

Yardımcılar: Yasemin Kılıç, Serhat Çakır, İpek Gönüllü Bilikci, Ömer Faruk Aslan, Özlem Karakoç, Yetkin Erce Ecer, Hatice Gökşin

3. ÖDÜL

BİLGE ALTUĞ mimar, MEHMET METİN POLAT mimar, DEMET DİNÇER mimar

EŞDEĞER MANSİYON

Erdal SORGUCU mimar, NİHAT EYCE mimar, ASLI ÖZBEK mimar

EŞDEĞER MANSİYON

CEMRE ÖNERTÜRK mimar, CEVDET EGE ÇAKIR mimar

EŞDEĞER MANSİYON

EREN BAŞAK mimar, GÖKÇE NAZ SOYSAL mimar, YİĞİT ACAR mimar, SERAY TÜRKAY COŞKUN mimar, ESATCAN COŞKUN mimar, ÖZGÜN ÖZÇAKIR mimar,

NESLİ NAZ Aksu peyzaj mimarı - mimar, ELİF SELENA AYHAN peyzaj mimarı - kentsel tasarımcı, EMRE KAYGUSUZ şehir plancısı

Yardımcı: Ata Gün Aksu

Bu icerik 1394 defa görüntülenmiştir.