421
EYLÜL-EKİM 2021
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

YAYINLARKÜNYE
YARIŞMALAR

Talas Millet Bahçesi ve Kültür Merkezi Kentsel Tasarım Yarışması

 

Mimarlar Odası Kayseri Şubesi ve Talas Belediyesi tarafından Talas’a özgü nitelikli ve çağdaş bir kentsel peyzaj / açık kamusal alan tasarımı elde edilerek, kentin kamusal yaşantısında önemli bir kültür odağının oluşması hedefiyle açılan kentsel tasarım yarışması sonuçlandı. Serbest, ulusal, tek aşamalı ve ortakçıl olarak düzenlenen yarışmada 14 proje değerlendirmeye alındı, 3 ödül ve 3 mansiyon verildi.

DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ

Mustafa Yalçın (Talas Bel. Bşk.), İsmail Güngör (Talas Bel. Bşk. Yrd.), Kemal Demir (Mimar), Halil Işık (Mimar / Talas Bel. Fen İşleri Müd.), Özlem Kevseroğlu (Peyzaj Mimarı)

ASLİ JÜRİ ÜYELERİ

Jüri Başkanı

Deniz Güner (Mimar)

Ömer Selçuk Baz (Mimar), Belemir Dalokay (Peyzaj Mimarı), Barış Ergen (Şehir Plancısı), Hasan Sıtkı Gümüşsoy (Mimar)

YEDEK JÜRİ ÜYELERİ

Ayşe Erkara (Şehir Plancısı), Feyza Kiraz (Peyzaj Mimarı), Murat Parlak (Mimar)

RAPORTÖRLER

Murtaza Er (Mimar), Ekin Genç Palamutoğlu (Mimar), Hilal Kılıç Aslan (Mimar)

1. ÖDÜL

İSMAİL KOCATAŞ mimar, YAKUP AKDAĞ mimar, HAMZA ORAK mimar, SEDA ALTAN şehir plancısı, BETÜL ŞİŞDAĞ peyzaj mimarı

Yardımcı: Gülşah Güneş

PROJE RAPORUNDAN

Tasarım alanı, Talas’ın tarihî bölgesiyle yeni gelişme alanı arasında bir eşikte yer alır. Bununla birlikte, bir tarafında Erciyes Üniversitesi yerleşkesi, çeşitli yakın Pazar alanları, eğitim yapıları, Ali Dağı manzarası ve tarihî Talas Kültür Rotası başta olmak üzere epey çeşitli çevresel verilerin ortasında güçlü bir çeper potansiyeline sahiptir. Talas kültür rotasına ister istemez ölçeği gereğince katılacak bu kent parçası öte tarafta tüm yaş gruplarının barınacağı eğitim yapılarıyla çevrili olup üniversite kampüsünün dibinde, bir orta sınıf site yaşamının eşiğinde konumlanan pozisyonun getirisi olarak heterojen bir kitlenin sürekli uğrak yeridir. Talas’ın güçlü bir kamusal alanı olacak bu bölge için programların birlikteliğinin ve aktiflik şemasının hayati önemi vardır. Bu uğraklığı mekânsal olarak karşılayacak pazar, etkinlik noktaları, açık bir platform olarak “çok amaçlı salon” tasarımın bu kamusallığı sürekli kılmak üzere alana dair ürettiği özgün çözümler denenebilir. Kayseri kent dokusundan gelen aks üst kotta bir “taşlık meydan”la başlayıp alt kotta “çayır”la eski Talas’a bırakır. Öneri, bütün bu verilerden bir şeyleri ayrıştırmak ya da önem sıralamasına sokmak yerine bütün bunları toparlayacak açık alan ortamlarını (eğimli çayır, taşlık, etkinlik istasyonu vb.) ve bunların etrafında gelişen “akışkan bir diyagram” olarak işleyen peyzaj-mekân önerilerini geliştirir. Bunlara Pazar, sergi gibi programlar eklerken, istenen çok amaçlı salon parkın içerisinde geniş bir teras ve çeşitli etkinliklere ev sahibi bir park içi “platform” olarak yeniden programlanır.

JÜRİ RAPORUNDAN

Tasarımcıların sahadaki eğim, kot, dolgu alanı ilişkilerini kavrayış ve yorumlayış şeklini, alanın doğasında yer alan kaya formasyonlarına karşı geliştirdiği içselleştirilmiş yaklaşım takdir edilmiştir. Kotlara ve dolgulara oturan anonim karkas yapıların kurduğu uzun, tanımlı ama bir miktar çözük mekânların birbirlerine ardışık bağlanma biçimleri olumludur. Söz konusu karkas yapıların kendi içlerinde kurdukları yarı açık, açık ve kapalı mekân karakterlerinin bir çeşit peyzaj uzantısı fikri ile ele alınmış olması, bu bağlamda yapı / peyzaj ayrımını ortadan kaldırmaya yönelik yaklaşım olumlu bulunmuştur. Yapısal önermelerin aralıklarında önerilen zemin peyzajının alandaki kayalıklar ve tarihî Talas dokusu ile kurduğu ilişki, açık alan, yeşil alan kullanımlarında tanımlanan karakterler, kaya peyzajının sahada belirip tekrar yok olma biçimleri hassas bulunmuştur. Yapı karkaslarının görece uzunluğu, dolgu alanlarına bağlanma şekli bazı bölümlerde anlaşılamamış ve eleştirilmiştir. Tasarımda çok amaçlı salonun dolgu alanı ile kurduğu ilişki, servis yolu ilişkisi ise sorgulanmıştır. Tüm düşünsel boyutu, alternatif temsil dili, esnek kurgusu, bölgeyi, yeri anlamaya yönelik hassas yaklaşımı jüri tarafından takdir edilmiştir.

2. ÖDÜL

FIRAT DOĞAN mimar, BURCU KIRCAN DOĞAN mimar, CEREN ÖZCAN şehir plancısı, ÖYKÜ KOCAMAN peyzaj mimarı

3. ÖDÜL

ALPER GÜLLE mimar, GÜLHİS DUYGUN GÜRKIVRAK mimar, AHMET KIVANÇ KUTLUCA şehir plancısı, SERİM AYGEN KİŞTİN mimar, DİLEM DAĞ mimar, HALİL İBRAHİM BAYINDIR mimar, ASLI ÖZBİLEN peyzaj mimarı, SONGÜL SANCAK öğrenci, BURCU SARAL mimar, İSMAİL İŞCAN mimar, UĞUR YÖGEN mimar, ŞULE HİSAR öğrenci

1. MANSİYON

MURAT ÇAĞLAR BAYDOĞAN mimar, FAZIl AKDAĞ mimar, ALİM BATTAL mimar, CEYHAN YÜCEL şehir plancısı, AZER ÖZGÜR peyzaj mimarı, VERA SANİYE YILDIZ mimar, İNANÇ YÜKSEK mimar, AHMET FARUK BAYRAK öğrenci, NURDAN TALASLIOĞLU mimar, GİZEM KİLCİ mimar

2. MANSİYON

ALPER AKSOY mimar, MEHMET AKİF KEMERLİOĞLU mimar, MEHMET YASİN ÇINAR mimar, MEHMET FUTTU şehir plancısı, VESİLE TOKGÖZ peyzaj mimarı

Yardımcılar: Sinem Sicimoğlu Gengeç, Dilara Kayapınar, Buse İnci, Selin Lengerli

3. MANSİYON

FATMA SEZGİN şehir plancısı / mimar, CANSU KARAMAN mimar, ŞAZİYE LOFCALI mimar, DİLEK YÜRÜK peyzaj mimarı

Bu icerik 2168 defa görüntülenmiştir.