421
EYLÜL-EKİM 2021
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

YAYINLARKÜNYE
YARIŞMALAR

Karaduvar Mahallesi Kentsel Tasarım Proje Yarışması

 

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Karaduvar Mahallesi’nin kimliğini belirleyen, doğal, kültürel, tarihî ve sosyal özellikleri ile kullanım açısından önem taşıyan kesimlerinde özel uygulama ayrıntıları içerecek biçimde hazırlanan plan ve projeler ile üst ölçekte kimlik ve dil çalışması, orta ölçekte yapı ve çevresinin bütüncül bir anlayışla tasarlanmasını amaçlayan kitle-açık alan düzenleme çalışması, alt ölçekte ise kitleler arası boşlukların çevresel tasarımını içermeyi amaçlayan kentsel tasarım proje yarışması sonuçlandı. Serbest, ulusal ve tek kademeli olarak açılan yarışmada 1 ödül ve 2 eşdeğer mansiyon verildi.

DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ

Vahap Seçer (Mersin Büyükşehir Bel. Bşk.), Mine Liman (Mimar)

ASLİ JÜRİ ÜYELERİ

Jüri Başkanı

Lale Özgenel (Mimar)

Berrin Sirel (Peyzaj Mimarı), Tolga Levent (Şehir Plancısı), Nida Naycı (Mimar), Kutlu Sezen (Mimar - Etüt ve Projeler Daire Başkanı)

YEDEK JÜRİ ÜYELERİ

Sabri Konak (Mimar), Sema Uğurlu (Mimar), Bengü Keskin (Peyzaj Mimarı)

RAPORTÖRLER

Havva Çakmak (Mimar / M.B.B. Kentsel Tasarım Şb. Müd.), Şeyda Kaymaz (Mimar), Derya Çağ (Mimar)

1. ÖDÜL

ÖZHAN ERTEKİN şehir plancısı, GÜLDEN DEMET ORUÇ mimar / şehir plancısı,

EMRAH YALÇINALP peyzaj mimarı, BUĞRA BOZKIR peyzaj mimarı, MEHMET RONAEL şehir plancısı, EMRE KUL peyzaj mimarı, GİZEM KEPENEK mimar, IŞIK SEVİNÇ KESKİN mimar, SERCAN HATIRNAZ mimar

PROJE RAPORUNDAN

Yolculuğuna komşuluk ilişkileri ve akrabalık bağları kuvvetli olan, suyla yakın ilişki içinde, tarım ve hayvancılıkla uğraşan ve kendi kendine yeten samimi bir köy olarak başlayan Karaduvar, özellikle 1960’lardan sonra dönüşmeye ve özgün kimliğini yitirmeye başlamıştır. Mersin Limanı’nın açılması, ATAŞ’ın kurulmasıyla başlayan ve zamanla sayısı artan sanayi tesislerinin yoğunlaşması ve 1997 yılında hazırlanan imar planı Karaduvar için birer dönüm noktası olmuştur. Hızlı kentleşmenin de sürece eklenmesiyle birlikte tarım arazileri parçalanmış, yerleşim alanları sanayi ve liman arasına hapsolmuş ve geçim kaynağı tarım olan yerli halkın arazilerinin küçülmesi sebebiyle kent merkezine göç başlamıştır. Günümüzde yaşayanlarının ancak kısıtlı ve dar alanlarda tarım yapabildiği, doğal kaynakları zarar görmüş ve sanayiye bağlı, çevre kirliliğiyle mücadele eden, kentsel hizmetler açısından kısmen dışa bağımlı bir balıkçı kasabasına dönüşmesine rağmen, Karaduvar’a anlam katan ve onu Mersin’in diğer bölgelerinden ayıran karakteristik fiziksel, ekonomik, sosyal ve kültürel özelliklerinin izleri hâlâ mekân üzerinden okunabilmektedir. Geçmişten gelen izleri geleceğin ihtiyaçları doğrultusunda yeniden yorumlayarak takip etmeyi ilke edinen tasarımla, geçmiş ve geleceğin sentezini yaparak kendi kendine yeten, dayanıklı ve sürdürülebilir bir Karaduvar’a ulaşmak hedeflenmektedir. Tarımsal üretimi, turizmi ve dengeli kentsel gelişmeyi yerleşime entegre etmek için modern bir yaklaşım benimseyen öneriyle birlikte gelecekte Karaduvar, doğal, sosyal ve kültürel değerlerin korunmasıyla ön plana çıkan, iklim değişikliğine karşı duyarlı ve hazırlıklı, çok sektörlü yapısına bağlı olarak krizlere karşı dayanıklı, yaşayanlarının bağlılıklarıyla övündüğü ve orada bulunmaktan keyif aldığı kompakt bir yerleşim olarak Mersin genelinde kalkınma için örnek gösterilen bir marka haline gelecektir.

JÜRİ RAPORUNDAN

Projede sunulan çalışmalarda kentsel planlama, mimarlık ve peyzaj tasarımı disiplinlerinin yöntem ve yaklaşımlarına eşit oranda ağırlık verilmesi jüri tarafından olumlu bulunmuştur. Bu anlamda proje mekânsal analizler ve bağlam etütleri açısından oldukça kapsamlı bir çalışma sunmaktadır. Projenin çıkış noktasını oluşturan sürdürülebilir gelişme ilkeleri Karaduvar özelinde irdelenmiş ve öncelikler buna göre belirlenmiştir. Bölgedeki tarım arazilerinin korunması olumludur. Karaduvar yerleşimindeki mevcut yapılı çevre ve mimari bağlam üzerinden detaylı analizlerle ulaşan mimari tipoloji örnekleri ile eski-yeni arasında uyumlu yapılaşma ve dönüşüm kararlarına ulaşılmıştır. Ana arter olan Dumlupınar Caddesinde üzerinde önerilen yapı tipolojisindeki geri çekilmeler ve avlulaşmalar proje alanında canlandırıcı bir etki yaratma ve bu alanı cazibe merkezi haline dönüştürme potansiyeli sunması olumlu bulunmuştur. Alanın batısında yeni bir işlev olarak önerilen Tarım ve Su Ürünleri Enstitüsü de benzer şekilde olumlu bir öneri olarak görülmüş, mevcut tarım bölgeleri ile birlikte, alanın bu kısmında doğa, ziraat ve su odaklı bir kamusal kullanım ve çekim yaratma potansiyeli taşıdığı vurgulanmıştır. Sahil yolunun tek gidiş-geliş olması yerleşim ve deniz ilişkisinin kurulması ve sürdürülmesi açısından olumludur. Ancak 5 numaralı odak proje alanı içerisinde önerilen çarşının, projede önerilen yapı tipolojisinden farklı, oldukça parçacı bir mekânsal kurgu ve eklektik bir mimari dil taşıması eleştirilmiştir.

EŞDEĞER MANSİYON

SERKAN YETGİN mimar, A. BALİN KOYUNOĞLU peyzaj mimarı, ELİF TAN şehir plancısı,

DORUK GEZ mimar

Yardımcılar: Fatma Küçük, Ceren Geyiktepe, İ. Samed Özkökeli, Nurcan Kısa, Candan Özcan, Serenay Ayçiçek, Aleyna Bektaş

EŞDEĞER MANSİYON

OKAN CAN şehir plancısı, UFUK ERTEM mimar, GİZEM KARABAYCAN peyzaj mimarı, MURAT YILMAZ şehir plancısı

Yardımcılar: Kıvanç Tunçkale, Burak Işık, Murat Kılıçoğlu, Simay Batum, Cemre Korkmaz

 

 

Bu icerik 1798 defa görüntülenmiştir.