421
EYLÜL-EKİM 2021
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

YAYINLARKÜNYE
YARIŞMALAR

Mimar Sinan Müzesi ve Mimarlık Merkezi Ulusal Mimari Proje Yarışması

 

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Mimarlar Odası Kayseri Şubesi'nin ortaklaşa düzenlediği yarışma ile Mimar Sinan‟ın hayatının, eserlerinin tanıtıldığı bir müze yapısı, ülkemizde örneği az bulunan kente değer katan bir mimarlık merkezi binası ve bu yapılara hizmet edecek açık-yarı açık kamusal mekânların tasarım sorununun çözülmesi amaçlanıyor. Katılımcılardan mimarlığın güncel kuramsal ve yapısal koşulları kapsamında, mekânın tasarımsal ve yapısal nitelikleri üzerine bir sorgulama yapmaları; verilen mimari probleme özgün kuramsal içerikler üretmeleri ve bu kuramsal üretimlerin mekânsal ve yapısal karşılıklarını oluşturmaları hedefiyle açılan mimari proje yarışması sonuçlandı. Serbest, ulusal ve tek aşamalı olarak düzenlenen yarışmada 115 proje değerlendirmeye alındı, 3 ödül ve 5 mansiyon verildi.

DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ

Memduh Büyükkılıç (Kayseri B.B. Bşk.), Halil Çevik (Mimarlar Odası Kayseri Şb. Bşk.), Hamdi Elcuman (Kayseri B.B. Genel Sekreter Yrd.), Serdar Altuntuğ (Mimar)

ASLİ JÜRİ ÜYELERİ

Jüri Başkanı

Nur Urfalıoğlu (Mimar)

Celal Abdi Güzer (Mimar), Hakan Özkan (Mimar), Murat Sönmez (Mimar), Murat Tabanlıoğlu (Mimar), Mustafa Ateş (İnşaat Mühendisi), Semra Uygur (Mimar)

YEDEK JÜRİ ÜYELERİ

Cem Kozar (Mimar), Ahmet Erdem Tozoğlu (Mimar), Ahmet Şeref Bahçecioğlu (Kayseri B.B. Etüt ve Projeler Dai. Bşk.)

RAPORTÖRLER

Burcu İmamoğlu (Mimarlar Odası Kayseri Şb. Sekreter Üye), Murtaza Er (Mimarlar Odası Kayseri Şb. Bşk. Yrd.), Zeliha Köse (Mimar), M. Utku Köksaldı (Mimar)

1. ÖDÜL

MELİKE KAVALALI mı̇mar, BERİN ERİKCİ mı̇mar, NİMET DEĞERTAŞ mı̇mar

Yardımcılar: İlayda Nehı̇r, Cemre Nur Çoruhlu

PROJE RAPORUNDAN

Dünyanın en eski şehirlerinden biri olan Kayseri’de, Erciyes Dağı’nın eteklerinde konumlanan tasarım; tarihî köklerinden, bağlamından ve büyük usta Mimar Sinan’dan beslenerek, kentliye yeni ve çağdaş bir odak olmayı hedeflemiştir. Bu amaç doğrultusunda yapı, ustanın kendisi ile yarışacak bir mimari öge olmaktan çok kentlinin Sinan ile kurduğu bağlantıyı artıracak naiflikte bir fon (arka plan) oluşturmaktadır. Yapı, deneyimi süresince kimi zaman Mimar Sinan’a ve eserlerine kimi zaman ise kullanıcıya bu fonu oluşturarak, kullanıcıyı bu deneyim sürecinde pasif rolden etken bir role büründürüyor. Tasarım, mevcutta yoğun bir programa sahip olan kent parkının yanında, içine dönük yapısıyla kullanıcı ile mekân arasındaki bağı artırıp, ustaya duyulan minneti aktarmayı hedeflemektedir. Tasarım kurgusu ve duvarlardaki (yüzeydeki) yarıklar (boşluklar) sayesinde kullanıcının iç ve dış mekânlar arasındaki duyusal iletişimi korumaya devam ederken kullanıcıyı çevreden yalıtarak, kullanıcının biraz kendisine biraz mekâna ve en önemlisi ustaya dönmesini sağlıyor. Tasarlanan tüm fiziksel ögelerin duyusal algılara dönüşmesi ve kullanıcının mekân “hissi”ni yeniden ele alması hedeflenmiştir.

JÜRİ RAPORUNDAN

Önerinin müze ve mimarlık merkezini bir yüzey / duvar imge bağlamında üretmesi, bu yüzeyin hem park hem de içine aldığı programlara yönelik bir fon oluşturması, bu duvarın kentsel bir büyüklük oluşturarak iç - dış ilişkisini hem keskin biçimde ayıran hem de güçlü biçimde ilişkili kılan bir ara yüz haline getirmesi olumlu bulunmuştur. Önerinin zemin kat düzenlemesinde müze ve mimarlık merkezini birbiriyle ilişkili ve aynı düzlemde önermesi fakat birinci katta bu iki asal yapının birbiri ile ilişkisinin koparılması ve farklı işletme senaryolarına olanak tanıması olumlu bulunmuştur. Önerilen duvarın kayserinin mimari belleğine, yerel malzeme özelliklerine yönelik referanslar barındırması, müze ve mimarlık merkezinin programı çeşitliliğine uygun olarak duvarda oluşturulan yırtıklar ışık, iklimlendirme ve iç dış ilişkisi bakımından anlamlıdır. Ayrıca zemin katta duvarların içinde programlar arasında oluşturulan iç avluların mekânları ayrıştıran / birleştiren bir nitelik taşıması değerlidir. Duvarın / ara yüzün iç - dış ilişkisini oluşturmaya yönelik oluşturduğu kurgu ve hem yüzeyde hem de çatı kotunda önerilen yırtıkların programla kurduğu güçlü ilişkili de önemli görülmüştür. Önerinin yapısal sorunları olmakla bu sorunların genel mekânsal kurguyu etkileyecek düzeyde olmadığı değerlendirilmiştir. Ancak, tasarımın açık ve kamusal alan kullanımına yönelik önerileri sınırlı ve geliştirilmeye açık olduğu değerlendirilmiştir.

2. ÖDÜL

KORHAN TORCU mı̇mar

3. ÖDÜL

CAN TAMİRCİ mı̇mar, AHMET İSMAİL KIZICA mı̇mar, EZGİ KOÇAK mı̇mar, SERRA İNAN mı̇mar, MEHMET ALİ ÜNSAL mı̇mar, DİLŞAD KURDAK mı̇mar

1. MANSİYON

ERKAN ERDOĞAN mı̇mar

2. MANSİYON

SIDDIK GÜVENDİ mı̇mar, CİHAN SEVİNDİK mı̇mar

Yardımcılar: Elı̇f Nur Uluskan, Abdullah Kahraman, Gülcan Coşkun, Elı̇f Sakallı

3. MANSİYON

SACİT ARDA KARAATLI mı̇mar, LEBRİZ ATAN KARAATLI mı̇mar

Yardımcılar: Berfu Oker, Sena Şeyma Can

4. MANSİYON

EGEMEN ONUR KAYA mı̇mar, ECE AVCI mı̇mar, BAHADIR KANTARCI mı̇mar

Yardımcılar: İpek Üstündağ, Ertuğrul Yıldız

5. MANSİYON

MEHMET METİN POLAT mı̇mar, BİLGE ALTUĞ mı̇mar

Yardımcı: Beyza Nur Gümüşel

Bu icerik 1351 defa görüntülenmiştir.