430
MART-NİSAN 2023
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

YAYINLARKÜNYE
YAYINLAR

KÜLTÜR MİRASI YÖNETİMİ: NEDEN VE NASIL?

Asu Aksoy, Deniz Ünsal (yay. haz.), Ocak 2023, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, Türkçe, 792 sayfa.

 

Asu Aksoy ve Deniz Ünsal'ın yayına hazırladığı Kültür Mirası Yönetimi: Neden ve Nasıl? başlıklı kitap İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları'ndan çıktı. Kitabın tanıtım metni ise şu şekilde: “Türkiye’de ‘kültür ve tabiat varlıklarının korunarak gelecek kuşaklara aktarılması’ bir söylem ve pratik olarak kültür mirası yönetiminin odağında yer almıştır. Bu ‘koruma’ ve ‘aktarma’ eylemi farklı dönemlerde farklı kavramlar ve uygulamalarla karşımıza çıkar. […] Kitap, Türkiye’de kültür ve tabiat varlıklarının korunarak gelecek kuşaklara aktarılması konusundaki güncel yaklaşımları ve uygulamaları günümüz ulusal ve uluslararası tartışmaları bağlamında, eleştirel bir bakış açısıyla ele almaktadır. Kültür ve tabiat varlıkları kavramlarının kapsamı, koruma ve miraslaştırma süreçleri ve bu değerlerin yönetimi konularında Türkiye’deki güncel politikaların ve uygulamaların niteliğini ve ne tür değişim dinamikleri ile karşı karşıya olunduğunu kitaba katkıda bulunan elliyi aşkın yazar değerlendirmekte ve tartışmakta. Bu değerlendirmeler yapılırken uluslararası akademik tartışmalar, yeni düşünsel açılımlar, UNESCO ve ICOMOS gibi uzman uluslararası kurumların geliştirdiği ilkeler, kavramlar, yöntemler, sözleşmeler ve uygulama rehberleri yol gösterici kaynaklar olarak yer aldı.”

Bu icerik 561 defa görüntülenmiştir.