430
MART-NİSAN 2023
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

YAYINLARKÜNYE
MİMARLIK DÜNYASINDAN

6. ULUSAL YAPI KONGRESİ VE SERGİSİ

Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi, yapı sektörü ile eğitim, çevre, tasarım, üretim, kullanım, koruma, denetim, yönetim, güvenlik ve yıkım süreçleri arasındaki ilişkilerin tartışıldığı; güncel sorunların ve çözüm önerilerinin paylaşıldığı; yapı sektörü ile ilişkili olan tüm disiplinlerden katılımcıların bir araya gelebildiği bir ortam sağlamak amacıyla düzenleniyor. Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin, Antalya ve Eskişehir Şubelerinin işbirliği ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenleyeceği 6.Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi, 7-9 Aralık 2023 tarihleri arasında Eskişehir’de gerçekleşiyor. “Değişen Dünyada Yapılı Çevre” başlığı ile düzenlenecek olan 6. Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi’nin ana temaları ise “Döngüsel Tasarım”, “İklim Değişikliği”, “Sayısal Tasarım”, “Sanal Gerçeklik”, “Geleceğin Mekânları” olarak belirlendi. 6.Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi’nin, yapı bilimleri, çevre kontrolü, yapım ve malzeme teknolojileri, mimarlık eğitimi, mühendislik ve bilişim sahalarıyla ilgili birçok disiplinden meslek insanlarını, araştırmacıları, akademisyenleri, uzmanları, uygulayıcıları, üreticileri, öğrencileri ve kullanıcıları bir araya getirmesi hedefleniyor. Etkinlik kapsamı ise şu şekilde ifade ediliyor: “Değişen dünyada iklim değişikliği ve sebep olduğu doğa olayları, enerji kaynaklarının yetersizliği, tarım ve maden stratejileri ile ortaya çıkan çevre sorunları, dünyanın ve barındırdığı canlıların geleceğini tehdit etmektedir. Bu durum, ister istemez yapı sektöründeki yaklaşımları da etkilemektedir. Yapı sektörü, tüm araştırma, uygulama ve mesleki eğitim kollarıyla, mevcut ve gelecek durumu iyi değerlendirmek, güçlü ve zayıf kaldığı koşulları ortaya koymak, bu koşulları yapıcı fırsatlara ve yeni olanaklara evirmek durumundadır; bunun için de yenilikçi çalışmalara önem vermektedir. Her geçen gün genişleyen mimarlık disiplinin gündemi ve araştırma-uygulama konuları kapsamında, olağandışı koşullar ve ortamlar için tasarım, geleceğin mekân tasarımı ve adaptasyonu, sanal gerçeklik teknolojileri ve sayısal tasarım, gelecek koşullara dayanıklı yapılı çevrelerin geliştirilmesi ve çözümler üretilmesi ilgi çeken konulardır.” Kongreye ilişkin detaylı bilgiye http://yapikongresi.mimarlarodasiankara.org/ adresi üzerinden erişilebilir.

Bu icerik 552 defa görüntülenmiştir.