430
MART-NİSAN 2023
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

YAYINLARKÜNYE
MİMARLIK DÜNYASINDAN

DÜNYA MİRASI TARİHÎ YARIMADA’YI KORUMAK II

“Dünya Mirası Tarihi Yarımada” için benimsenen koruma ve planlama yaklaşımlarını, geliştirilen projeleri, önceki deneyimleri, güncel sorunları ve geleceğe yönelik önerileri değerlendirmek üzere ortak bir tartışma platformunun oluşturulmasının hedeflendiği panel-forum dizisinin ikincisinde, Tarihî Yarımada’daki koruma - planlama çalışmalarının kavramsal çerçevesi’nin yeni sorularla irdelenmesi ile başlıyor, ardından ilk oturumda Demografik, Ekonomik Ağlar ve Kentsel Katmanlara Yönelik Sorunlar ile Sulukule ve Ayvansaray deneyimleri tartışmaya açılıyor. İkinci oturumda Süleymaniye’nin Korunma Durumu ve Güncel Envanteri Üzerinden İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çalışmaları, Planlama Deneyimi ve Sosyal, Ekonomik Doku Analizi süreçlerinin aktarılmasının ardından panel, Dünya Mirası Süleymaniye’nin geleceğine yönelik değerlendirmelerle sonlandırılıyor. İclal Dinçer, Zeynep Eres, Oya Akın, Yeşim Erdal, Mine Esmer, Asuman Türkün, Esra Kudde, Ebru Ülgen Şendil, Aslı Sarıoğlu, Zeynep Ahunbay ve Koray Güler’in konuşmacı olarak yer alacağı panel 15 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştiriliyor.

Bu icerik 562 defa görüntülenmiştir.