430
MART-NİSAN 2023
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

YAYINLARKÜNYE
MİMARLIK DÜNYASINDAN

8. PEYZAJ MİMARLIĞI KONGRESİ

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası tarafından düzenlenen ve mesleğin geleceğine ışık tutan Kongrelerin 8`incisi "peyzaj ve kent" ana temasıyla Ankara`da gerçekleştiriyor. Kongrenin ana teması olan peyzaj ve kent arasındaki dinamik ilişki her dönemde yeni kavram, yöntem ve mekân tipleri üretiyor. 19. yüzyılda kent içinde doğanın temsili parklardan günümüzdeki peyzaj tabanlı şehircilik yaklaşımlarına uzanan süreçte peyzajın değişen tanımları hem kuram hem de pratikte üretken bir zemin yaratıyor. Bu çerçevede, Peyzaj Mimarları Odası’nın düzenlediği “peyzaj ve kent” başlıklı 8. Peyzaj Mimarlığı Kongresi, iklim değişikliği ve evrensel çevre krizlerinin yarattığı mekânsal, sosyal ve çevresel eşitsizlikler ve olumsuzluklarla mücadelenin asıl sorunu / soruyu oluşturduğu günümüzde, peyzaj ve kent ilişkisini tartışmayı amaçlıyor. Disiplinler ötesi müşterek bir tartışma zemini üretmeyi hedefleyen kongrede, yöntem peyzaj mimarlığına özgü araştırma, tasarım ve uygulama yöntemlerinin yanı sıra disiplinlerarası etkileşimin (mimarlık, şehircilik, ekoloji, mühendislik, sanat, vb.) ürettiği ya da üretebileceği yöntemler üzerinden peyzaj ve kent ilişkisini tartışmak olarak belirleniyor. Programa son başvuru tarihi ise 1 Mayıs 2023.

Bu icerik 535 defa görüntülenmiştir.