430
MART-NİSAN 2023
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

YAYINLARKÜNYE
MİMARLIK DÜNYASINDAN

MARUF23 EKİM’DE GERÇEKLEŞİYOR

Türkiye’den ve dünyanın dört bir yanından yerel yönetimlerin üst düzey karar vericileri, uygulayıcıları, STK’ların yerel ve uluslararası temsilcileri, akademi ve özel sektör temsilcileri ve kentin paydaşları üçüncü kez MARUF’ta bir araya geliyor. Etkinlikte, şehirlerin önemli sorunları arasında yer alan yönetişim, çevre yönetimi, konut hakkı, bilişim, göç ve uyum, kamusal mekân, kent ağları, afet ve risk yönetimi, sosyal kapsayıcılık, altyapı, ulaşım ve hareketlilik, yerel kalkınma, iklim değişikliği ve yeşil dönüşüm gibi temalar, disiplinler ve sektörler arası bir yaklaşımla, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na paralel olarak tartışılıyor. Kentleşme sürecinin bireyler ve toplumların hayatında ve kentte yarattığı ekonomik, politik, sosyal, ekolojik değişim ve sorunları, çözüm yollarıyla birlikte yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeylerde dayanışma ve iş birliği içinde incelemek,

Çeşitli nedenlerle yaşanan kriz ve insani hareketlilik durumlarında yerel yönetimlerin ve kentlerin rolünü güçlendirmek; güvenli, kapsayıcı, dayanıklı ve sürdürülebilir kentleşme konusunda farkındalığın geliştirilmesini sağlamak; daha yaşanabilir ve eşitlikçi bir kentler dünyasının oluşumuna katkıda bulunmak; kentler ve kent-bölgeler arasında bilgi akışını sağlamak ve kentler arasındaki ilişki ağlarını destekliyor. 4-6 Ekim 2023’te düzenlenecek etkinliğe ilişkin detaylı bilgi için https://marmaraurbanforum.org/ adresi ziyaret edilebilir.

Bu icerik 533 defa görüntülenmiştir.