430
MART-NİSAN 2023
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

YAYINLARKÜNYE
MİMARLIK DÜNYASINDAN

“AKİS: TARİHÎ İÇ MEKÂNLAR VE ARŞİVLERİN ARAKESİTİNDE“ ÇEVRİMİÇİ PANELİ

 “Mimarlık Tarihçileri Topluluğu, Tarihi İç Mekânlar Grubu, Araştırma Komitesi” tarafından (Society of Architectural Historians, Historic Interiors Affiliate Group, Research Committee), tarihî iç mekânlar üzerine arşiv ve koleksiyonlara dair konuların ele alınıp, tartışılacağı çevrimiçi panel 1 Mayıs 2023’te düzenleniyor. “Akis: Tarihî İç Mekânlar ve Arşivlerin Arakesitinde“ başlıklı bu çevrimiçi panelin başlığında yer alan “akis” kelimesi, Penny Sparke, Patricia Brown, Patricia Lara-Betancourt, Gini Lee ve Mark Taylor’un editörlüğünde, 2018 yılında yayınlanmış olan, “Flow: Interior, Landscape and Architecture in the Era of Liquid Modernity” başlıklı kitaba ve temel mesajına bir göndermedir. Bu bağlamda, Penny Parker’ın, kitabin giriş yazısında ifade ettiği üzere, “akis”, iç mekân, peyzaj ve bina ilişkisinde, mimarlığı baskın bir disiplin olarak kabul etmekten ziyade, her bir disiplinin, eşit rol oynadığı bir anlayış ve yaklaşımı ifade etmeyi hedefliyor.

Bu icerik 537 defa görüntülenmiştir.