430
MART-NİSAN 2023
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

YAYINLARKÜNYE
YAYINLAR

MEKÂNA VE İNSANA DAİR GÜNCEL YAKLAŞIMLAR - TARTIŞMALAR - ÇALIŞMALAR

Melis Oğuz (der.), Ocak 2023, İdealkent Yayıncılık, İstanbul, Türkçe, 526 sayfa.

Melis Oğuz tarafından derlenen “Mekana ve İnsana Dair Güncel Yaklaşımlar - Tartışmalar - Çalışmalar” kitabı, İdealkent Yayıncılık’tan çıktı. Kitabın tanıtım metni ise şu şekilde: “Mekânı temel alarak ‘olana’, ‘yapılana’, ‘değişene’ ve ‘dönüşene’ odaklanan elinizdeki kitap Melis Oğuz’un Medyascope’ta yaptığı Mekân ve İnsan programının 33 bölümünün metne dönüşmüş, evrilmiş ve büyük bir oranda da geliştirilmiş halini içeriyor. Bütün kentsel eylemlerin ya da eylemsizliklerin nesnesi gibi duran mekân en nihayetinde her türlü kentsel ve insani varoluşun öznesi durumundadır. Bu bağlam içinde düşünüldüğünde mekânın sonsuz sayıda versiyonu, zamana ve onun içini dolduran insana göre değişen sonsuz sayıda biçimi söz konusudur. […] 44 yazarın katkı koyduğu kitap, (a) Kentsel Hafıza, Katmanlar ve Toplumsal Bellek, (b) Kentsel Adalet ve Mekânda Dönüşüm, (c) Kentsel Eşikler ve Tasarım, (d) Kentsel Hareketlilik ve Sınırlar, (e) Kentsel Planlamada Bilgi, İletişim ve Teknoloji, (f) Alternatif Yaklaşımlar ve Planlamada Eleştiri ve (g) Kırsal Planlama ve Planlamada Yeni Arayışlar başlıklı yedi bölümden oluşuyor.”

Bu icerik 569 defa görüntülenmiştir.