430
MART-NİSAN 2023
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

YAYINLARKÜNYE
YAYINLAR

CAMİ MİMARLIĞINI YENİDEN DÜŞÜNMEK - DÜŞLEMEK

Ahmet Gün (ed.), Ocak 2023, İTÜ Yayınevi, İstanbul, Türkçe, 186 sayfa.

Mimarlık Araştırmaları Derneği (MİMARDER)'nin, katılımcı ve işbirlikçi bir araştırma metodu izleyerek hazırlamış olduğu kitabı İTÜ Yayınevi’nden çıktı. Kitabın tanıtım metni şu şekilde: “Cami tasarımı konusunda ülkemizde uzun süredir süregelen bir tartışma ve gerilim hattı bulunmaktadır. Diğer taraftan bu konuya ilişkin yapılan tartışmaların belirli konulara düğümlendiği ve bu tartışmaların dar bir alana sıkıştığı gözlemlenmektedir. Elinizdeki bu eser cami tasarım tartışmalarında sıkışan alanın bir nebze genişlemesine ve belirli konuların yeniden “hatırlatılması” yoluyla mevcut literatüre “mütevazı ölçüde” katkı sağlama çabasının bir ürünüdür. Çalışmada cami tasarımında göz önünde bulundurulması gereken karar konularının ve bu karar konularına ilişkin deneyimlenen sorunların ve araştırma sorularının ortaya konulmasını hedeflenmiştir. Çalışmada ortaya konulan meselelerin ve örnek çalışmaların cami tasarım süreçlerindeki mevcut pratiklere ve tartışmalara yeni bir perspektifle bakılması konusunda katkı sunacağına inanıyoruz.”

Bu icerik 564 defa görüntülenmiştir.