356
KASIM-ARALIK 2010
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

  • İstanbul
    Murat Belge, Prof. Dr., Bilgi Üniversitesi

  • İstanbul Dekorlaşıyor
    Çiğdem Şahin, Fener-Balat-Ayvansaray Mülk Sahiplerinin ve Kiracıların Haklarını Koruma Derneği (FEBAYDER) Genel Sekreteri, İstanbul S.O.S Oluşumu Kurucu Üyesi

YAYINLARKÜNYE
MİMARLIK DÜNYASINDAN

Sahte Diploma ve Denklik Belgeleri ile “Mimarlık” Yetkisi Kullanılması Üzerine Mimarlar Odası’ndan Açıklama

Mimarlar Odası'nın yaptığı bir araştırma sonucu Mimarlar Odası’na kayıtlı bazı şahısların diploma ve/veya denklik belgelerinin sahte olduğu tespit edildi. Bunun üzerine bu şahısların mezun olduğu üniversitelerde ve Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’nda durumları hakkında araştırma yapılarak diplomalarının ve/veya denklik belgelerinin sahte olduğu teyit edildi ve haklarında yasal işlemler başlatıldı. Bu çalışmaların ardından başka sahte kayıtlar olup olmadığını tespit etmek amacıyla Türkiye ve Kıbrıs’taki tüm mimarlık fakültelerinden mezun öğrencileri listelerinin gönderilmesi talep edildi. Bütün bu yazışmalar neticesinde şu an için 30 kişinin diplomalarının ve/veya denklik belgelerinin sahte olduğu ve bu belgelerle Mimarlar Odası'na kaydolarak mimarlık faaliyetinde bulundukları tespit edilmiş oldu. İlgili tarafların bu açık “sahtekarlık” karşısında duyarlı davranmaları ve gerekli işlemleri yapmalarını sağlamak amacıyla Mimarlar Odası 23 Eylül 2010 tarihinde bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

“[...] Sahte diploma ile Odamıza kayıt yaptıran şahısların hepsinin ortak özelliği ellerindeki diplomanın Kıbrıs’ta bulunan üniversitelere ait olmasıdır. Bunlardan bir kısmının söz konusu üniversitelere kayıt yaptırdığı ancak eğitimini tamamlamadan ayrılmış olduğu, bir kısmının ise hiç kayıt yaptırmadığı görülmektedir. [...] Söz konusu şahıslar hakkında ayrı ayrı suç duyurusunda bulunulmasının yanı sıra Odamızdaki kayıtları geri alınmış ve mimarlık unvanını kullanarak sundukları mimarlık hizmetlerinin geçersiz olduğu ilgili idarelere bildirilerek durumları takip altına alınmıştır. Şu ana kadar şikâyette bulunduğumuz şahısların bir kısmı hakkında hazırlık soruşturması devam etmekte bir kısmı hakkında ise savcılık tarafından “resmi belgede sahtecilik” suçundan kamu davası açılmış bulunmaktadır. Tüm bu süreçler Odamızın hukuk birimi tarafından takip edilmektedir. [...] Mimarlık eğitimi almamış kişilerin, vatandaşların can ve mal güvenliğini hiçe sayarak kamu güvenliğini yakından ilgilendiren mimarlık faaliyetinde bulunmalarının ne kadar riskli olduğunun kabulü ve bugüne kadar yaptıkları işlerin geçersiz sayılması için gerekli işlemlerin ilgili idarelerce yapılması yasal bir zorunluluktur.”

Bu icerik 1335 defa görüntülenmiştir.