356
KASIM-ARALIK 2010
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

  • İstanbul
    Murat Belge, Prof. Dr., Bilgi Üniversitesi

  • İstanbul Dekorlaşıyor
    Çiğdem Şahin, Fener-Balat-Ayvansaray Mülk Sahiplerinin ve Kiracıların Haklarını Koruma Derneği (FEBAYDER) Genel Sekreteri, İstanbul S.O.S Oluşumu Kurucu Üyesi

YAYINLARKÜNYE
MİMARİ PROJE YARIŞMASI

ODTÜ Öğrenci Merkezi Binası Ve ODTÜ Meydanı

ODTÜ Rektörlüğü, yerleşke içinde öğrenci etkinliklerinin yapılacağı bir yapının mimari ve yakın çevre tasarım projesinin elde edilmesi amacıyla bir yarışma düzenledi. Bu doğrultuda ODTÜ’de sayısı 23 bin civarında olan öğrencilerin etkinliklerini yürütecekleri, toplumsal dayanışmalarını artıracakları, farklı faaliyetleri düzenleyebilecekleri bir binanın, öğrenci yurtları ve spor alanları bölgesinde tasarlanması amaçlandı. Stadyum bölgesi içinde kapalı spor salonunun bulunduğu alanın, yeniden düzenlenecek olan spor salonu, stadyum ve ODTÜ çarşısı arasındaki mekân dizini ile bütünleştirilmesi hedeflendi. Yaklaşık 5.650 m2 büyüklüğünde olacak yapı içinde öğrencilerin kullanımına yönelik yönetim birimleri, topluluk ve toplantı odaları, derslikler, performans salonu, etkinlik amfileri, satış birimi ve kafe gibi işlevleri içeren mekânlar programı oluşturdu. Teslim edilen 77 proje arasında yapılan değerlendirme sonucu, 3 ödül ve 5 mansiyon ödülü verildi.

Yarışmada ödül alan projelerin görsellerini daha kapsamlı olarak MİMARLIK dergisi web sayfasından izleyebilirsiniz: www.mo.org.tr/mimarlikdergisi

DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ

Ahmet Acar (Prof. Dr., ODTÜ Rektörü), Lale Özgenel (Doç. Dr., ODTÜ Rektör Danışmanı)

Suha Özkan (Prof. Dr., ODTÜ Mimarlık Bölümü), Gülçin Özden (Y. Mimar)

Bahri Türkmen (Y. Makine Mühendisi)

ASLİ JÜRİ ÜYELERİ

Jüri Başkanı

Güven Arif Sargın (Doç. Dr., ODTÜ Mimarlık Bölümü)


Celal Abdi Güzer (Doç. Dr., ODTÜ Mimarlık Bölümü)

Baykan Günay (Doç. Dr., ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü)

Namık Erkal (Yrd. Doç. Dr., ODTÜ Mimarlık Bölümü)

Mehmet Halis Günel (Doç. Dr., İnşaat Mühendisi, ODTÜ Mimarlık Bölümü)

YEDEK JÜRİ ÜYELERİ

Haluk Zelef (Dr., ODTÜ Mimarlık Bölümü)

Sinem Çınar (Dr., Çankaya Üniversitesi)

Uğur Polat (Doç. Dr., İnşaat Mühendisi)

RAPORTÖRLER

Mehmet Barış Yağlı (Y. Mimar), Heves Beşeli (Y. Mimar)

Fadime Yılmaz (Y. Mimar)

1. ÖDÜL

FERHAT HACIALİBEYOĞLU mimar, DENİZ DOKGÖZ mimar, ORHAN ERSAN mimar

Yardımcılar: Turgut Şakiroğlu, Emre Sarıçelik, Yeliz Çermikli

Danışmanlar: Cemal Coşak, Salih Emre Damar, Gökçe Haver Toprak

JÜRİ RAPORUNDAN

Proje, idarenin talep ettiği öğrenci merkezi binasına yönelik programı çok iyi yorumlaması ve kentsel niteliği olan ve süreklilik gösteren dış mekânlar/meydanlar yaratması nedeniyle, başarılı bulunmuştur. ODTÜ Yerleşkesi'nin ana omurgasını oluşturan “alle” fikrinin, yarışma arazisine akılcı biçimde taşınarak bir omurga yapıya dönüştüğü ve bu yapının, farklı seviyelerde dolaşım, toplanma ve etkinlikler için birbiriyle yarışmayan bir dizi mekânlar ürettiği görülmüştür. Omurga yapının iç-dış mekân gerilimini farklı kotlarda başarıyla çözerek özellikle öğrencilere alternatif kullanım imkânları sunması olumlu bulunmuştur. Talep edilen ODTÜ Meydanı'nın başarıyla ele alınarak, tüm alanı örgütleyen bir yaklaşım içerdiği görülmüştür. Programda yer alan dolaşım ve serbest kullanım alanlarının, tasarlanan meydanı destekleyecek biçimde olması çok başarılı bulunmuştur. Yapının modern ve yalın dilinin, ODTÜ Yerleşkesi için güçlü ancak ezici olmayan bir imgesel gücü içerdiği de değerlendirilmiştir.

2. ÖDÜL

MURAT TABANLIOĞLU mimar, MELKAN GÜRSEL TABANLIOĞLU mimar

Yardımcılar: Murat Cengiz, Çağrı Akay

Danışmanlar: M. Adnan Öğüt, Gürkan Görgün, Hüseyin Gülsoy

JÜRİ RAPORUNDAN

Projede önerilen güçlü saçak ve yeşil çatı düşüncesi, dış mekânı yapı ile bütünleştiren ahşap güverte anlayışı ve iç mekânlarla dış mekânlar arasında oluşturulan süreklilik olumlu bulunmuştur. Yapının saçağı aracılığı ile oluşan tektonik varlığı güçlü, simgesel ve ölçek açısından dengeli olarak değerlendirilmiştir. Öte yandan, saçağın uygulama aşamasında gerek malzeme gerekse detayları ile sunulan temsili ifadelerden uzaklaşacağı kaygısı oluşmuştur. Benzer biçimde, yapının toprak altında kalan bölümlerinin ışık açısından sorunlar barındırdığı, özellikle doğu kanadının mekânsal zenginlik açısından batı kanadında sunulan standartlara ulaşmadığı gözlenmektedir.

3. ÖDÜL

ADNAN AKSU mimar, T. NUR ÇAĞLAR mimar, ZEHRA AKSU mimar, EZGİ BAŞAR mimar

Yardımcılar: Vasili Zlatovcen, Atilla Aksu, Serkan Nurman, Nesli Naz Aksu, Muhammet Raşit Ayparçası, Merve Çelik

Danışmanlar: Mehmet Zafer Kınacı, Melih Özöner, Kemal Aykaç

JÜRİ RAPORUNDAN

Projenin süreklilik gösteren ve kabuk niteliği taşıyan bir taşıyıcı sistem olarak ele alınması, bu sistemin açık ve kapalı alanlar arasındaki geçişleri denetleyen ve giderek mimari imgeye dönüşen bir öge olarak kullanılması olumlu bulunmuştur. Benzer şekilde, çözümün bağlamsal referansları kullanma biçimi, sunduğu nihayi ölçek duyarlılığı ve detaylarda temsil ettiği incelmişlik düzeyi projeyi öne çıkaran unsurlardır. Öte yandan, 0.00 kotunda yapının ortak alanlarının ele alınma biçimi, oluşturulan arka avlunun iç mekânlarla süreklilik göstermemesi olumsuz, önerilen meydanla yapı ilişkisi zayıf bulunmuştur.

1. MANSİYON

ONAT ÖKTEM mimar, ZİYA İMREN mimar

Danışmanlar: Emin Aldemir, Seden Çakıroğlu, Emre Aytemiz

2. MANSİYON

HAKAN DEMİREL mimar

Yardımcılar: Orhun Ülgen, Mustafa Uzman, Gülçin Dudu Acar, Haluk Demirel

3. MANSİYON

SEDEN CİNASAL AVCI mimar, RAMAZAN AVCI mimar, SUZAN BAHTİYAR mimar

Danışmanlar: Akif Yılmaz, Hamidreza Yazdani, Cemal Coşak, Ekrem Evren, Kemal Güravşar

4. MANSİYON

MURAT AKSU mimar

Yardımcılar: Ayşegül Akçay, Özlem Çatık, Osman Maskali, Gülşen Şahin, Ezgi Ak, Tülay Özçelik, Alev Uyar

Danışman: Umut İyigün, Mehmet İyigün, Cafer Aktürk, Hayri Aydın

5. MANSİYON

ALİŞAN ÇIRAKOĞLU mimar, ILGIN AVCI mimar

Yardımcılar: Çağrı Helvacıoğlu, Yıldız İpek Mehmetoğlu

Danışmanlar: Gülsün Parlar, Mehmet Karadura, Eray Aydın

Bu icerik 7865 defa görüntülenmiştir.