356
KASIM-ARALIK 2010
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

  • İstanbul
    Murat Belge, Prof. Dr., Bilgi Üniversitesi

  • İstanbul Dekorlaşıyor
    Çiğdem Şahin, Fener-Balat-Ayvansaray Mülk Sahiplerinin ve Kiracıların Haklarını Koruma Derneği (FEBAYDER) Genel Sekreteri, İstanbul S.O.S Oluşumu Kurucu Üyesi

YAYINLARKÜNYE
MİMARLIK DÜNYASINDAN

VI. Uluslararası Kültür Araştırmaları Sempozyumu: Mekân ve Kültür

“Mekân ve Kültür” başlıklı VI. Kültür Araştırmaları Sempozyumu, Türkiye Kültür Araştırmaları Derneği ile Kadir Has Üniversitesi tarafından 8-10 Eylül 2011 tarihleri arasında İstanbul’da düzenleniyor. Sempozyumun amacı, kültürel çalışmalar olarak da bilinen kültür araştırmaları alanında disiplinlerarası ve çokdisiplinli bir yaklaşımla, kültür ve mekân kavramlarını çeşitli biçimlerde bir araya getiren konularda yerleşik yargıları sorgulamak, eleştirel ve çözümleyici çalışmalar ile yeni kuram ve yöntem arayışları ortaya koyabilmek. Başvurular en geç 15 Aralık 2010 tarihine kadar sempozyum2011@kulturad.org adresine e-posta ile gönderilebilir.

Bildiriler Türkiye içinde ve dışında, Türk kültürleri ile Türkiye kültürleri bağlamında aşağıdaki konularda olabilir. Bu konuların dışında kültür ve mekân kavramlarıyla ilişkili, sempozyumun amacına uygun kültür araştırmaları önerileri de değerlendirmeye alınıyor.

Sinema ve mekân // Edebiyat ve mekân // Görsel sanatlar ve mekân // Kırsal/kentsel mekân // Bellek ve mekân // Çevre/doğa ve kültür // Afet, mekân, kültür // Üretim/tüketim mekânları // Kamusal/özel mekân // Eğitimde kültür ve mekân // Din, kültür, mekân // Kültür mekânları // Mekân kültürü // Yemek kültürü ve mekân // Politika ve mekân // Yaratıcılık ve mekân // Toplumsal cinsiyet, cinsellik ve mekân // Tasarım ve kültür // Sanal mekânlar // Teknoloji, kültür ve mekân // Mekânın kimliği/kimliğin mekânı // Mekân ve söylem

Bilgi için: http://semp2011.kulturad.org

E: sempozyum2011@kulturad.org

Bu icerik 1601 defa görüntülenmiştir.