356
KASIM-ARALIK 2010
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

  • İstanbul
    Murat Belge, Prof. Dr., Bilgi Üniversitesi

  • İstanbul Dekorlaşıyor
    Çiğdem Şahin, Fener-Balat-Ayvansaray Mülk Sahiplerinin ve Kiracıların Haklarını Koruma Derneği (FEBAYDER) Genel Sekreteri, İstanbul S.O.S Oluşumu Kurucu Üyesi

YAYINLARKÜNYE
MİMARLIK DÜNYASINDAN

23. Yapı ve Yaşam Kongresi'nde “Mimarlık Meslek Ortamı” Tartışılıyor

Kentlerin giderek kimliksizleşmesi, çarpık yapılaşma, yaşam kalitesi düzeyinin düşmesi, doğal çevrenin tüketilmesi, meslek ortamını etkileyen birçok etkenin somut yansıması. Mimarlık mesleğinin yaşamın her alanında önemi olmasına karşın, etkisizleştirilmesi ve toplum ile bütünleşememesi, ortamı daha da olumsuz etkileyerek, çözümsüzlüğe yol açmakta. Mimarlar Odası Bursa Şubesi tarafından 24-26 Mart 2011 tarihleri arasında 23.sü düzenlenecek olan Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi’nde, mimarlık meslek ortamını oluşturan dinamiklerin tartışılması ve sorunlara çözüm önerileri üretilmesi hedefleniyor. Konunun sınırlandırılarak daha derinlemesine tartışılabilmesi için, “Mimarlık Meslek Ortamı” olarak belirlenen kongre teması, dört ana başlık altında ele alınacak: “Tasarımdan Ürüne Süreç”, “Hukuk ve Meslek Etiği”, “Eğitim”, “Toplum / Siyaset / Ekonomi”.

Kongreye paralel olarak, mimarlık meslek ortamındaki farklı aktörlerin (serbest mimarlar, kamu çalışanları, ücretli çalışanlar ve mimarlık öğrencileri) katılacağı yuvarlak masa toplantılarının düzenlenmesi planlanıyor. Ayrıca, yerel ve merkezi yönetim temsilcilerinin katılımıyla mesleki sorunların detaylı olarak tartışılması da amaçlanıyor. Kongre’nin yapılacağı fuar alanında, 23-27 Mart 2011 tarihleri arasında Mimarlar Odası Bursa Şubesi ve TÜYAP Bursa Fuarcılık tarafından “23. Bursa Yapı ve Yaşam Fuarı” düzenlenecek; ayrıca sergiler ve Uludağ Üniversitesi mimarlık bölümü tarafından mimarlık öğrencilerine yönelik atölye çalışmaları yer alacak.

Bilgi için: www.bursamimar.org.tr  

Bu icerik 1392 defa görüntülenmiştir.