356
KASIM-ARALIK 2010
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

  • İstanbul
    Murat Belge, Prof. Dr., Bilgi Üniversitesi

  • İstanbul Dekorlaşıyor
    Çiğdem Şahin, Fener-Balat-Ayvansaray Mülk Sahiplerinin ve Kiracıların Haklarını Koruma Derneği (FEBAYDER) Genel Sekreteri, İstanbul S.O.S Oluşumu Kurucu Üyesi

YAYINLARKÜNYE
YAYINLAR

TRABZON KENT MİRASI: YER – YAPI - HAFIZA

(Ed.) Ömer İskender Tuluk, Halil İbrahim Düzenli, Mayıs 2010, Klasik Yayınları; 517 sayfa.

Trabzon’un yerel mimarlığı ve sanat tarihi üzerine ilk araştırmaların 1895’te başlamasıyla birlikte, 90 yıllık bir sürede düzensiz aralıklarla, ancak sistemli biçimde, neredeyse bu bölgedeki tüm Bizans anıtları tespit edilmiş; tarihî, mimari ve sanatsal nitelikleri bilimsel bir düzeyde ortaya konularak belgelenmiştir. Ancak Trabzon’daki Osmanlı devri yapılarının incelenmeye değer görülerek farklı nitelikli yazılara konu edilmesi 1960’lı yılların ortalarını bulmuştur. O günden bugüne yapılan araştırmalar ise az sayıdadır. Kitap, bu boşluğu doldurabilmek amacıyla, kentin fethi ile Cumhuriyet dönemi arasında inşa edilen Osmanlı devri yapıları ile dönemin kültür ortamını aktaran makalelerden oluşuyor. Her çalışma, odaklandığı yapılar ve kültür ortamları ekseninde daha önce üzerinde çoğunlukla hiç durulmamış alanlardaki araştırmaları içeriyor. Ayrıca, genç Türkiye Cumhuriyeti’nin İmparatorluk’tan devraldığı “kent” ve “tarihî eser” mirasına 1930’lu yıllardaki yaklaşımlarını, Trabzon kenti özelinde okumayı ve anlamayı kolaylaştıran kente özgü en eski metinleri de kitapta bulmak mümkün.

Bu icerik 1701 defa görüntülenmiştir.