OCAK-ŞUBAT 2010
 
MİMARLIK
351

 
MİMARLIK'TAN


MİMARLIK DÜNYASINDAN

Sarkis’in Mekân İçinde Mekân Yaratan İşleri

Ekistik 2009 Kongresi’nden İzlenimler

11. İstanbul Bienali

“Mimarlığın Sosyal Forumu” 2010’da Ankara’da

UIA 2011 Tokyo Dünya Mimarlık Kongresi’ne Çağrı Tema: “Dizayn2050”

“Mimarlığın Toplumsallaştırılması” Sürecinde Bir Araç Olarak Öğrenci Proje Yarışmaları

Yarışma da Asla Sadece Yarışma Değildir!

Mimarlık ve Eğitiminde “Kalite / Yetki ve Sorumluluk”

V. Mimarlık ve Eğitim Kurultayı’nın Gündemi

Mimarlık ve Eğitim Kurultayları’nın Kazanımları

Kurultay Tartışma ve Değerlendirmeleri Üzerine Kısa Notlar

Mimarlık ve Eğitimine Uluslararası Bakışlar

“İçinde bulunduğumuz dönemde sormamız gereken soru şudur: Bizi bekleyen çok önemli ve hızlı değişikliklere hazır mıyız?”

Çoğu ülkede, yapılı çevrenin kalitesiyle ilgili tüm taraflar biraraya gelerek, ‘mimarlık politikaları’ oluşturmak için güçlerini birleştirmektedirler.

V. Mimarlık ve Eğitim Kurultayı Kapsamında Öğrenci Forumu Gerçekleştirildi

V. Mimarlık ve Eğitim Kurultayı’nın Ardından…

Kadirli Belediyesi Hizmet Binası ve Kültür Merkezi

Kargı Köyü

MESLEKTE YANLIŞLAR-DOĞRULAR:
UIA VE ACE Metinlerinin Düşündürdükleri

Eleştirel ve Tektonik Bir Dil Aracılığıyla Yeniden-Canlandırılan Modernizme Bir Övgü: Pachacamac Evi, Peru

Mimari Tasarımda “Kullanıcı Odaklı” Süreçler

Erken Cumhuriyet Döneminde Kızların Eğitimi için Ankara’da İki Önemli Yapı: İsmet Paşa Kız Enstitüsü ve Kız Lisesi*

“Kırsal Alanda Yöresel Mimari Özelliklerin Belirlenmesi” Projesi ve Kayseri Örneği Üzerinde Bir Araştırma ve Öneri Üzerine

YAYINLAR

Bir Çarşaf Birkaç Sopa

Dairesel Sürgülü Cetvel

MİMARLIK . 351 | January-Febuary 2010

MİMARLIK . 351 | Ocak-Şubat 2010


KÜNYE
KÜNYE