351
OCAK-ŞUBAT 2010
 
MİMARLIK'TAN

MİMARLIK DÜNYASINDAN

  • Kargı Köyü
    Mehmet Emin Yılmaz, Y. Mimar, Restorasyon Uzmanı

YAYINLARKÜNYE
DOSYA: MİMARLIK VE EĞİTİMİNDE “KALİTE / YETKİ VE SORUMLULUK”

V. Mimarlık ve Eğitim Kurultayı Kapsamında Öğrenci Forumu Gerçekleştirildi

V. Mimarlık ve Eğitim Kurultayı’na hazırlanırken, 10 Ekim 2009 tarihinde İstanbul Kültür Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 24 üniversiteden toplam 75 öğrenci temsilcisinin katılımı ile öğrenci forumu gerçekleştirildi. Düzenlenen forumda, “Türkiye Mimarlık Öğrencileri Birliği Girişim Grubu” kurulmasına karar verildi.KKTC’de bulunan mimarlık bölümü öğrencilerini de kapsayan öğrenci birliği çalışma esaslarının ilerleyen süreçte çalışılması planlandı. Kurultay katılımcısı öğrenciler tarafından hazırlanan kararlar ve talepleri dile getiren sonuç bildirisi, tüm mimarlık okullarına birlik kurma çalışmaları ile eşzamanlı olarak duyuruldu.

Sonuç Bildirisi

Kararlar

1. 10 Ekim 2009 tarihinde İstanbul Kültür Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Mimarlık ve Eğitim Kurultayı-V kapsamında gerçekleştirilen Öğrenci Forumu katılımcıları, yapmış oldukları tartışmalarda öğrenci birliğinin kurulması ihtiyacını ortaya koymuştur ve forum katılımcısı olan 24 üniversiteden 75 öğrenci temsilcisi, kendilerini “Türkiye Mimarlık Öğrencileri Birliği Girişim Grubu” olarak ilan etmiştir. Bu kararın uygulanmasında Mimarlar Odası Şube Öğrenci Komisyonları ile ortak çalışma yapılarak birliğin kurulması yönünde çalışma esaslarının oluşturulması ve tüm mimarlık bölümlerine çağrıda bulunulmasına;

2. Eğitim sisteminden doğan sorunların, toplum ve mimarlık ilişkisi içerisinde ele alınmasına ve konu hakkında çalışma üretilmek üzere konunun gündeme alınmasına;

3. Kurultay sürecinde şube öğrenci komisyonları tarafından yapılan çalışmalar sonucu üretilen ve İstanbul Büyükkent ile İzmir Şube Öğrenci Komisyonları tarafından sunulan raporların derlenerek Kurultaydaki “Mimarlık Öğrencileri” oturumunda sunulmasına, sunuşun İstanbul BK Şubesi Öğrenci Komisyonu’nun, ileriki tarihlerde belirlenecek olan bir üyesi tarafından yapılmasına;

4. Tüm öğrencilerin sağlıklı iletişim ve temsiliyetlerinin sağlanması için, mevcut olanakları kullanmak amacı ile öğrencilerin bölümlerde yapılan temsilci seçimlerine ve meslek odasının öğrenci üyelik sistemine teşvik edilmesine;

5. 11-13 Kasım 2009 tarihlerinde yapılacak olan beşinci Mimarlık ve Eğitim Kurultayı kapsamında oluşturulan “Mimarlık Öğrencileri” oturumunda, şube öğrenci komisyonları tarafından üretilen belgelerin yanı sıra ikinci bir sunuş olarak Öğrenci Forumunda ortaya çıkarılan kararların ve taleplerin, Trakya Üniversitesi Öğrenci temsilcisi Gülşah Karakaya tarafından sunulmasına;

karar verildi.

Talepler

1. Öğrencilerin karar sürecinde daha etkili bir şekilde yer almalarının sağlanması için 1. karar maddesinde belirtilen öğrenci birliğinin etkin rol alabilmesi için ilgili çalışma komisyonlarında öğrencilere daha çok yer verilmesi talep edilmektedir. Bu talep “Söz-Yetki-Karar Hakkı” olarak sloganlaştırılmıştır.

2. Mimarlık eğitimine geçişte merkezi seçme sistemi sorunlarının önüne geçilebilmesi için, bugüne kadar gerçekleştirilmiş örnekleri de bulunan ortaöğretim öğrencilerinin meslek hakkında bilgilendirilmesi çalışmalarının artırılması ve yaygınlaştırılması;

3. Eğitime ayrılan bütçenin artırılması, öğrencilerin (barınma, ulaşım, teknik gezi, kırtasiye... gibi)  zorunlu eğitim masraflarının karşılanabilmesi için girişimlerde bulunulması ve tüm üniversitelerde akademik ve fiziksel altyapının eşit hale getirilmesi;

4. Diplomalarda verilen meslek unvanlarının geri verilmesi, lisans eğitimi sonrası için düşünülen yaptırımlar konusunda öğrencilerin ayrıntılı bir şekilde bilgilendirilmesi, bu yaptırımlarla merkezi sistemden kaynaklanan eksikliklerin öğrenciler ve yeni mezunlar üzerinden telafi edilmesinin önüne geçilmesi;

5. 4. Talep maddesinde belirtilen farklılıkların giderilmesi için üniversiteler arası akreditasyonun sağlanması ve ihtiyaç olan uluslararası kriterlerin eğitim sürecinde sağlanması;

6. Meslek öğreniminin bir parçası olan stajların niteliğinin artırılması için kapsamlı bir çalışma yürütülmesi, mesleğe kabul sürecinde düşünülen meslek pratiğinde nitelik koşullarının altyapısının bulunmaması nedeniyle yeni mezunların zarar göreceği endişesi ile, bu süreçteki öğrencilerin haklarının korunması, özellikle ekonomik güçlüklere düşürülmeyecek düzenlemeler yapılması;

7. Türkiye’de kazanılan meslek unvanlarının uluslararası hizmetlerde geçerlik kazandırılması için yapılacak olan düzenlemelerin eğitim sürecine yayılması;

talep edilmektedir.

Bu icerik 3214 defa görüntülenmiştir.