351
OCAK-ŞUBAT 2010
 
MİMARLIK'TAN

MİMARLIK DÜNYASINDAN

  • Kargı Köyü
    Mehmet Emin Yılmaz, Y. Mimar, Restorasyon Uzmanı

YAYINLARKÜNYE
DOSYA: MİMARLIK VE EĞİTİMİNDE “KALİTE / YETKİ VE SORUMLULUK”

Mimarlık ve Eğitiminde “Kalite / Yetki ve Sorumluluk”

Mimarlar Odası'nın her iki yılda bir düzenlediği Mimarlık ve Eğitim Kurultayları’nın beşincisi, 11-13 Kasım 2009 tarihleri arasında “Kalite / Yetki ve Sorumluluk” teması ile İstanbul Kültür Üniversitesi'nin evsahipliğinde gerçekleşti. Düzenlenen ilk kurultayda sorunların belirlenip, üzerine yapılan değerlendirmelerin belgelenip, çözüm önerilerinin ortaya konması hedefi ile başlanan süreçte bugün kurultaylar bir “bilgilendirme toplantısı” olarak değil, bir “tartışma platformu” olarak kurgulanıyor ve kararlara ulaşma yönünde ciddi bir çaba sarfediliyor. 1999 yılından itibaren fikirsel hazırlıklarının oluşturulduğu ve 2001 yılında “Nasıl Bir Gelecek, Nasıl Bir Mimarlık?” temasıyla başlayan kurultaylar sürecinin üç temel amaca hizmet etmesi hedefleniyor:

  • Türkiye mimarlık ortamındaki tüm aktör kurum ve kuruluşları, kendi ülkemizin gerçekleriyle, hiçbir yere bağlı olmadan, bağımsız, özerk ve özgün bir platformda buluşturmak;
  • Toplantı sonucunda elde edilen özgün bilgileri eğitim ve meslek alanı içerisinde yeniden düzenleyerek bir ulusal mutabakat sağlamak;
  • Ortaya çıkan bu mutabakat metnini siyasal bir iradeye dönüştürebilmek.

Meslek örgütünün, akademinin, öğrencilerin, serbest çalışanların ve kamu çalışanlarının katkılarıyla oluşturulan ortak platformda kapsamlı ve çok yönlü olarak ele alınan tüm konuların zaman içerisinde evrilerek, düşünsel alandan fiziksel alana geçmesi, Türkiye mimarlık ortamının gelişmesinde, meslek alanına ışık tutmasında ve kalitenin yükselmesinde önemli somut bir adım olarak görülüyor.

“Kalite / Yetki ve Sorumluluk” teması altında düzenlenen V. Kurultay için sürdürülen çalışma grubu toplantılarında, mimarlık ortamını ve mimarlık eğitimini sorgulamaya, ulusal ve uluslararası sorunlarını tespit ederek derinlemesine ele almaya ve çözümler üretilmeye çalışıldı. 10 Ekim 2009 tarihinde yapılan Öğrenci Forumu’nda alınan kararlar ve talepler, öğrenci komisyonu aracılığı ile kurultay gündemine taşındı. Ayrıca kurultay kapsamında, mimarlık eğitiminin kurumlardaki özgün yapısını ve çeşitliliğini göstermesi amacıyla hazırlanan Türkiye Mimarlık Okulları Diploma Projeleri Sergisi ve Ulusal Mimarlık Ödülleri Retrospektif Sergisi izleyicilerle buluştu.

Dosya içerisinde, Mimarlar Odası Genel Başkanı Bülend Tuna'nın ve Kurultay Başkanı Mehmet Şener Küçükdoğu'nun gündemi özetleyen açış konuşmaları; kurultaya bildiri sunmak üzere yurtdışı meslek örgütlerinden gelen misafir konukların sunuşları; kurultaya bildiri sunarak, çalışma gruplarına katılarak ve fikir üreterek birebir katkıda bulunan kişilerin süreçle ilgili yaptıkları değerlendirmeler; yapılan on iki oturumun gündem maddeleri ve özellikle vurgulanan konulara ilişkin tartışmalar yer alıyor.


* Mimarlık ve Eğitim Kurultayı V ile başladığı günden bugüne tüm kurultay sürecini www.mo.org.tr/mek adresinden ve Mimarlar Odası Yayınlarının hazırladığı kurultay kitaplarından takip edebilirsiniz.

Bu icerik 3430 defa görüntülenmiştir.