357
OCAK-ŞUBAT 2011
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

  • 2010’un Ardından
    Deniz İncedayı, Prof. Dr., MSGSÜ Mimarlık Bölümü; Mimarlar Odası İstanbul BK Şubesi Başkanı

YAYINLARKÜNYE
MİMARLIK DÜNYASINDAN

Kentsel Gelişme Stratejisi (KENTGES) Kabul Edildi

Kentsel Gelişme Stratejisi (KENTGES), Türkiye'nin mekânsal planlama, yerleşme ve yapılaşma konularında Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı olan 2023 yılını hedef alan bir kentleşme ve imar vizyonu. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından ön hazırlık çalışmaları Nisan 2007'de başlatılan, ilk aşaması 30 Mayıs 2008–4 Mayıs 2009 tarihleri arasında istişare toplantıları, Kentleşme Şurası Komisyonları ve Genel Kurul Çalışmaları ile tamamlanan ve ikinci aşaması 3 Mart 2010 tarihinde deklare edilerek sonuçlandırılan Sürdürülebilir Kentsel Gelişme için Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı Hazırlama Projesi'nin sonuç belgesi “KENTGES Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı (2010–2023)” Yüksek Planlama Kurulu'nun 25.10.2010 tarih ve 2010/34 sayılı kararı ile kabul edildi ve 4 Kasım 2010 tarih ve 27749 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı. Kentleşme Şurası ve KENTGES çalışmalarına, 151 farklı kurum ve kuruluştan yaklaşık 500 uzman katkı sağladı.

Kentsel Gelişme Stratejisinin hazırlanması hususu; 2010–2012 Orta Vadeli Program, 2010 yılı Programı ve AB Müktesebatına Uyum Programı çerçevesinde yapılacak olan ikincil düzenlemeler kapsamında yer almakta. Ayrıca, ulaşım, altyapı, konut ve arsa sunumu, afetlere hazırlık, koruma, iklim değişikliği, yaşam kalitesi, sosyal politikalar ve katılım konularında, diğer strateji dokümanları ile uyumlu olarak, merkezi ve yerel düzeyde yapılacak iş ve işlemlere ilişkin yol haritasını oluşturmakta. Sekretaryasını Bayındırlık ve İskân Bakanlığı'nın üstlendiği KENTGES, Bakanlık ve ilgili kamu kurumlarının üst düzey temsilcilerinden oluşacak “İzleme ve Yönlendirme Kurulu” tarafından yürütülecek ve izlenecek.

Bilgi için: www.bayindirlik.gov.tr

Bu icerik 1283 defa görüntülenmiştir.