357
OCAK-ŞUBAT 2011
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

  • 2010’un Ardından
    Deniz İncedayı, Prof. Dr., MSGSÜ Mimarlık Bölümü; Mimarlar Odası İstanbul BK Şubesi Başkanı

YAYINLARKÜNYE
MİMARLIK DÜNYASINDAN

Haydarpaşa Garı'nda Çıkan Yangın Akıllara Birçok Soruyu Beraberinde Getiriyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından 18 Ocak 2009'da oyçokluğu ile kabul edilen imar planıyla Haydarpaşa Garı "gar, kültürel tesis, turizm ve konaklama" alanı olarak belirlenmişti. Karara birçok meslek örgütü tepki gösterek Haydarpaşa Limanı alanının yeşil alan olarak kalması gerektiği belirtilmişti. 70 sivil toplum örgütünün oluşturduğu Toplum, Kent ve Çevre için Haydarpaşa Dayanışması Platformu, Haydarpaşa Garı'nın yıkılmaması için kampanya başlattı, fakat 28 Kasım 2010 tarihinde garın çatısında çıkan yangın sonucu gar, büyük bir hasar gördü. Tarihî kentsel bellek değerini ve işlevini ortadan kaldırmak için yapılanlara inat 2010 Kültür Başkenti İstanbul’un simgesi olarak seçilen Haydarpaşa Garı’nın çatısından İstanbul’un semalarına yükselen alevler, toplumsal duyarlılık, kararlılık ve dayanışmaya her zamankinden çok daha fazla ihtiyacımız olduğunu anlatıyordu.

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nin de içinde yeraldığı Toplum, Kent ve Çevre için Haydarpaşa Dayanışması Grubu, yangın sonucu ortaya çıkan bazı soruları kamuoyu ile paylaştı:


1. Mimari ve inşai nitelikleri ile yaşayan dünya endüstri mirasının nadide örneklerinden biri olan Haydarpaşa Garı’nın çatısını tamamen tahrip eden ve bu önemli kamusal yapıda ciddi hasarlar oluşturan yangının saat 14.30’da çıktığı İstanbul halkının tanıklığı ile tespit edilmiş iken yangın başlama saati niçin 15.30 olarak açıklanmıştır? Bu açıklama yangına yapılan yetersiz ve geç müdahalenin bir mazereti olarak mı kullanılmaktadır?

2. 17 Ağustos 1999 depreminden 11 yıl geçmiş olmasına, rağmen her gün on binlerce kişinin kullandığı lojistik ve stratejik önem taşıyan, bu nedenle de her türlü afet sırası ve sonrasında işlevini devam ettirmek durumda olan Haydarpaşa Garı’nda neden bugüne kadar deprem, yangın gibi durumlar için acil durum önleme ve müdahale yöntemlerine yönelik herhangi bir tedbir alınmamıştır? (Yangın tüplerinin dahi yangın sonrasında Liman Müdürlüğü’nden getirildiği bilgimiz dâhilindedir.)

3. Haydarpaşa Garı gibi dünyanın dikkat odağında bulunan birinci derece tarihî eserde, Anayasa’nın Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması ilgili hükümleri, kurul kararları, Türk Ceza Kanunu hiçe sayılarak ve hiçbir proje ve izne tabii olmadan yapılan tadilatlar nedeni ile yaklaşık bir ay önce de yangın riski yaşanmışken her hangi bir önlem alınmamasındaki ısrarın arkasında, hangi nedenler ve sorumlular bulunmaktadır? Bir ay önce çatıda meydana gelen yangın ve müdahale sonucunda oluşan hasarlar neden resmi olarak kayıt altına alınmamıştır?

4. TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi ve Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası tarafından 4 Ağustos 2006 tarihinde yapılan suç duyurusu ile rant projelerinizin reklamı için ülke kaynaklarını boşa harcayarak binlerce dolar ödediğiniz yabancı proje yönetim firmasına ofis alanı açmak için kaçak olarak yapılan tadilat ve yıkımlar ile ilgili dava hâlâ sürerken; ilgililer tarafından gösterilen aymazlık ölçüsündeki tedbirsizlik cesareti ve cüreti nereden kaynaklanmaktadır?

5. Devlet dairelerinde mesai saatleri dışında kimse çalışmaz iken, Haydarpaşa Garı’nda özelliklede yangından bir gün önce mesai bitimi itibarı ile gece yarısı 1.30’a kadar binada kimler çalışmıştır? Tadilat niçin mesai saatleri dışında sürdürülmektedir? Kimler talimat vermiştir? Kurum adına yetkili kontrol elemanı bulunuyor muydu?

6. Kadıköy Belediyesi açıklamalarında da anlaşıldığı gibi İstanbul V Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun “Haydarpaşa Garı’nda Kadıköy Belediyesi KUDEP Bürosu denetiminde basit onarım yapılabileceği kararı ve Kadıköy Belediyesi’ne bu doğrultuda bir başvuru var iken, niçin denetimden ve izinden kaçılmıştır?

7. Tadilatı yapmakta olan firmanın 1. Grup eski bir eserde tanımlanan basit onarımı yapabilecek olduğuna dair yeterlilik ve referansları var mıdır? Bünyesinde restorasyon konusunda uzman barındırmakta mıdır? Daha yangın sürerken izolasyondan yangın çıkmış olabilir diye açıklama yapan yetkililer kimlerdir ve bu tespitleri hangi teknik incelemeye dayanmaktadır?

Bu icerik 1223 defa görüntülenmiştir.