357
OCAK-ŞUBAT 2011
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

  • 2010’un Ardından
    Deniz İncedayı, Prof. Dr., MSGSÜ Mimarlık Bölümü; Mimarlar Odası İstanbul BK Şubesi Başkanı

YAYINLARKÜNYE
MİMARLIK DÜNYASINDAN

Cumhuriyet Döneminde Bursa’da Kentleşme Sempozyumu Düzenleniyor

Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Mimarlık Bölümleri, Kamu Yönetimi Bölümü Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Rânâ Akdiş Aslanoğlu’nun vefatının 8. yılı anısına bir sempozyum düzenliyor. Sempozyumun amacı, Bursa’da Cumhuriyet'in ilanından günümüze kentleşme bağlamında yaşanan gelişmeleri irdelemek ve kentin geleceği için projeksiyonlarda bulunmak. Bu kapsamda, konunun ekolojik, ekonomik, sosyo-kültürel, planlama ve mimarlık boyutları ele alınarak değerlendirilmesi öngörülüyor. Türk siyasi ve sanayi tarihinin farklı dönemlerindeki önemli gelişmelere sahne olan Bursa, Cumhuriyet döneminde Türkiye’de gerçekleşen sanayileşme ve kentleşme olgusunun prototipini oluşturmaktadır. Sanayileşme ile kentleşme ilişkilerini ve sorunlarını en yoğun biçimde yaşayan kentlerimizin başında gelen Bursa’da, toplumsal, sosyal ve ekonomik hayatta yaşanan bu gelişmelerin mekansal yansımaları net bir şekilde izlenebilmektedir. Bursa’nın sanayileşme ve kentleşme süreçlerinin incelenmesi, Bursa için kentsel gelişme politikaları üretilmesine olanak sağlayacağı gibi, Türkiye’deki kentleşme politikaları için gerekli verilerin sağlanabilmesi yolunda önemli bir adım oluşturacaktır. Bu bağlamda sempozyumun hedefi, Bursa’da Cumhuriyet Dönemi’nde kentleşme sorunları ile ilgili araştırma yapan kişi ve kuruluşları bir araya getirmek, gelişmeleri tartışmak, bilgi alışverişinde bulunmak, bilgiyi yaygınlaştırmak, işbirliğini arttırmak ve bu alandaki birikimi ortaya koymak.

Bilgi için: http://bursa2011.uludag.edu.tr

Bu icerik 1526 defa görüntülenmiştir.