357
OCAK-ŞUBAT 2011
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

  • 2010’un Ardından
    Deniz İncedayı, Prof. Dr., MSGSÜ Mimarlık Bölümü; Mimarlar Odası İstanbul BK Şubesi Başkanı

YAYINLARKÜNYE
MİMARLIK DÜNYASINDAN

VI. Uluslararası Kültür Araştırmaları Sempozyumu Düzenleniyor: Mekân ve Kültür

“Mekân ve Kültür” başlıklı VI. Kültür Araştırmaları Sempozyumu, Türkiye Kültür Araştırmaları Derneği ve Kadir Has Üniversitesi tarafından 8-10 Eylül 2011 tarihlerinde İstanbul’da düzenleniyor. Sempozyumun amacı, kültürel çalışmalar olarak da bilinen kültür araştırmaları alanında disiplinlerarası ve çokdisiplinli bir yaklaşımla, kültür ve mekân kavramlarını çeşitli biçimlerde bir araya getiren konularda yerleşik yargıları sorgulamak, eleştirel ve çözümleyici çalışmalar ile yeni kuram ve yöntem arayışları ortaya koyabilmek. İki yılda bir düzenlenen Uluslararası Kültür Araştırmaları Sempozyumu, Türkiye’de kültür araştırmalarına önemli katkılarda bulunmakta, bu alanda çalışan araştırmacıları buluşturmakta. Bildiriler Türkiye içinde ve dışında, Türk kültürleri ile Türkiye kültürleri bağlamında aşağıdaki konularda olabilir. Bu konuların dışında kültür ve mekân kavramlarıyla ilişkili, sempozyumun amacına uygun kültür araştırmaları önerileri de değerlendirmeye alınacaktır.

Bilgi için: http://semp2011.kulturad.org

Bu icerik 1312 defa görüntülenmiştir.